Trang chủ » Đào tạo » Chương trình du học Mỹ (2+2) » Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh kỳ mùa thu 2016
Hạn nộp hồ sơ ngày 09/09/2016
Tuyển sinh kỳ mùa xuân 2016
Chương trình du học Mỹ theo phương thức 2+2
Tuyển sinh chương trình du học Mỹ ABD 2+2 kỳ mùa thu 2015 (Đợt 2)
Tuyển sinh đợt 2 chương trình Du học Mỹ. Hạn nộp hồ sơ 9/10.
Tuyển sinh chương trình du học Mỹ ABD 2+2 kỳ mùa thu 2015
Thông báo chính thức về thông tin tuyển sinh chương trình ABD 2+2 kỳ mùa Thu năm 2015