Trang chủ » Liên hệ
Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE
Địa chỉ: Phòng 311 nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
Điện thoại: (+8424) 36 280 280 (ext. 6202)
Email: aep@neu.edu.vn * Website: www.aep.neu.edu.vn

Số lượt đọc: 3618 - Cập nhật lần cuối: 01/02/2015 20:05