Trang chủ » Nghiên cứu khoa học
Kết quả chấm bài NCKH sinh viên 2016

THÔNG BÁO

V/v kết quả chấm bài NCKH sinh viên 2016

Kính gửi: Các nhóm nghiên cứu khoa học - sinh viên Trung tâm Đào tạo Tiên tiến,

Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2015-2016.

Dựa trên kết quả đánh giá của Giáo viên phản biện, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã chọn ra được 15 đề tài Nghiên cứu có kết quả tốt nhất để gửi lên dự thi cấp Trường (danh sách kèm theo).

Đề nghị các nhóm nghiên cứu có tên trong danh sách, khẩn trương đến nhận lại bài, hoàn thiện lại bài và nộp bài về Trung tâm đúng thời gian quy định:

Thời gian: Trước 17h00 ngày 25/04/2016.

Địa điểm: P105 nhà 14 (thầy Vũ Anh)

Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường phải nộp:

+ 02 bản mềm (01 bản toàn văn và 01 bản tóm tắt)

+ 02 bản cứng toàn văn.

+ 01 bản tóm tắt (dài không quá 15 trang A4) theo đúng quy định về thể lệ dự thi Giải thưởng (Phụ lục 1). Công trình nếu viết bằng tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh) thì nhất thiết phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra Tiếng Việt

Trân trọng thông báo!

====

Danh sách

Số lượt đọc: 6287 - Cập nhật lần cuối: 21/04/2016 14:26