Trang chủ » Sứ mệnh, tầm nhìn
Sứ mệnh, tầm nhìn AEP

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ VÀ CÁCH TIẾP TẬN CỦA VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

(AEP@NEU’s VISION, MISSION, VALUES AND GUIDING APPROACH)

 

1. Vision

AEP strives to empower and inspire students to be successful life-long learners who will use their acquired values, skills and knowledge to their full potential, which will enable them to contribute to society.

Tầm nhìn

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao& POHE luôn nỗ lực truyền cảm hứng và nâng cao năng lực tự học, phát huy tối đa tiềm năng của sinh viên, những người sẽ sử dụng các giá trị, kỹ năng và kiến ​​thức học được để đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

2. Mission Statement

AEP’s mission is to provide advanced higher education programs that promote the learner-centered pedagogy, enhance student advancement and success, and prepare them to engage in a global community. We emphasize excellence in academic programs and the development of students as future leaders who are committed to serving the community.

Sứ  mệnh

Sứ mệnh của Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE là cung cấp các chương trình đào tạo đại học tiên tiến, lấy người học làm trung tâm, hướng đến sự thành công và phát triển của sinh viên, giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập với môi trường quốc tế hiện đại. Chúng tôi luôn tập trung đến sự đổi mới trong chương trình đào tạo và phát triển toàn diện của sinh viên, giúp sinh viên chuẩn bị tâm thế để đảm nhận những vị trí hàng đầu trong xã hội.

3. Core Values

A: Advanced programs/ Chương trình tiên tiến

E: Excellent students/ Sinh viên tài năng

P: Professional staffs/ Đội ngũ cán bộ và giảng viên chuyên nghiệp

AEP develops and administers advanced programs which produce excellent students through the contribution/ work of professional staff.

Giá trị cốt lõi

AEP quản lý và phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến, nhằm đào tạo ra những sinh viên tài năng thông qua sự đóng góp của đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp.

4. AEP GUIDING APPROACH

(i) AEP aspires to meet the needs of faculty members by creating a supportive environment for professional development.

(ii) AEP works collaboratively and closely with faculty members, staff and students to help them identify effective teaching and learning;AEP helps develop new practices to improve inclusive teaching.AEP values innovations in teaching and learning methodology

(iii) AEP focuses on providing constructive and practical feedback to support excellence in education.

(iv) AEP puts students at the center of the teaching and learning experience by developing course objectives, assessment and activities to support student performance.

(v) AEP success begins with collaboration and conversation among AEP staff, all stakeholders and the wider NEU education community.

(vi) AEP shares teaching and learning experience initiatives to the society.

Cách tiếp cận của chúng tôi

(i)  AEP mong muốn đáp ứng nhu cầu của giảng viên bằng cách tạo ra một môi trường hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển chuyên môn;

(ii) AEP hợp tác  chặt chẽ với các giảng viên, nhân viên và sinh viên để giúp họ thực hiện việc giảng dạy và học tập hiệu quả;

(iii) AEP giúp phát triển các phương pháp giảng dạy mới để cải tiến việc dạy và học;

(iv) AEP trân trọng và đánh giá cao sự đổi mới mang tính tích cực trong việc giảng dạy và học tập;

(v) AEP tập trung vào việc tiếp nhận phản hồi mang tính xây dựng và thiết thực để cải thiện môi trường giáo dục;

(vi) AEP lấy người học làm trung tâm bằng cách xây dựng phát triển các mục tiêu học tập, tổ chức các hoạt động của khóa học, nhằm hỗ trợ sinh viên học tập và phát triển bản thân toàn diện;

(vii)  Sự thành công của AEP dựa trên việc hợp tác chặt chẽ và trao đổi thông tin thông suốt giữa các nhân viên AEP, các bên có liên quan và cộng đồng giáo dục NEU rộng lớn

(viii) AEP chia sẻ những sáng kiến và kinh nghiệm dạy và học cho xã hội.

 

 Số lượt đọc: 12987 - Cập nhật lần cuối: 13/04/2018 14:14

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
113
3,876
43,640
763,317