Trang chủ » Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức AEP

1. Sơ đồ tổ chức

2.  Đội ngũ cán bộ Viện

 

 

TS Vũ Văn Ngọc

Viện trưởng


- Lãnh đạo phụ trách các công việc liên quan đến Lập chiến lược, quy chế, quy định, văn phòng và nhân sự
- Lãnh đạo phụ trách công tác Đảng, hợp tác trong và ngoài nước, quản trị thiết bị , kế toán
Email: ngocvv@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5323)
Room: 309-A1

 

TS Lương Thu Hà

 Phó Viện trưởng

- Lãnh đạo phụ trách phát triển chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, khảo thí
Email: haluongthu@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5314)
Room: 311-A1

 

TS Phạm Đan Khánh

 Phó Viện trưởng

- Lãnh đạo phụ trách tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh, nhập học, công tác sinh viên, đoàn thể, kiểm định.
- Lãnh đạo phụ trách kiểm định, phần mềm PSC mới và quản trị hệ thống Turnitin, trang web cấp 2
Email:khanhpd@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5320)
Room: 307-A1

ThS Nguyễn Thanh Quyên

Điều phối viên CT Tiên tiến

- Điều phối viên CT Tiên tiến
- Mới giảng đối với Giảng viên nước ngoài.
- Quản lý thực hiện đoàn ra đoàn vào
Email:quyencttt@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5319)
Room: 310-A1

ThS Nguyễn Thị Thu Hà

Điều phối viên CT Tiên tiến

- Điều phối viên CT Tiên tiến
- Bí thư LCĐ
- Kiểm định
Email:hantt@ne.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5321)
Room: 310-A1

ThS Hoàng Tố Loan

Điều phối viên CT Chất lượng cao

- Điều phối viên CT Chất lượng cao
- Kế hoạch học tập, thời khóa biểu
- Cập nhật chương trình đào tạo, quy định quy chế, xây dựng cập nhật vị trí việc làm
Email: loanht@neu.edu.vn
(84)24.36.280.280 (ext.5328)
Room: 307-A1

ThS Nguyễn Bích Ngọc

Điều phối viên CT Chất lượng cao

- Điều phối viên CT Chất lượng cao
- Bảo hiểm y tế
- Tạo nội dung website
- Phản hồi viên thông tin sinh viên
- Kiểm định
Email:ngoccttt@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5329)
Room: 307-A1

ThS Giao Thị Hoàng Yến

Điều phối viên CT Chất lượng cao


- Điều phối viên CT Chất lượng cao
- Chuẩn đầu ra và chuyển đổi điểm Ngoại ngữ, tin học
- Công tác xét tốt nghiệp CT CLC
Email: yength@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5329)
Room: 307-A1

ThS Đặng Thu Hằng

Điều phối viên CT Chất lượng cao

- Điều phối viên CT Chất lượng cao
- Tuần định hướng cho sinh viên
- Xét học bổng khuyến khích học tập
- Học lớp ghép, lớp riêng
Email:thuhang@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5330)
Room: 307-A1

ThS Phạm Thúy Oanh

Điều phối viên CT POHE

-Điều phối viên CT POHE
- Cảnh báo học tập, thôi học
- Đánh giá điểm rèn luyện, đối thoại sv
- Học kỹ năng mềm
Email:oanhpt@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5311)
Room: 311-A1

ThS Nguyễn Minh Châu

Điều phối viên CT POHE

-Điều phối viên CT POHE
- Lấy ý kiến phản hồi sinh viên
- Quản trị hệ thống turnitin, phần mềm PSC mới
- Kiểm định
Email:chaunm@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.D155312)
Room: 311-A1

ThS Phạm Vũ Anh

Điều phối viên CT Phân tích Kinh doanh,

Chuyển tiếp sinh viên

- Điều phối viên CT BA
- Phát triển các chương trình hợp tác trong và ngoài nước
- Công tác quản lý điểm
- Nghiên cứu khoa học sinh viên
- Kiểm định
Email:anhpv@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5326)
Room: 308-A1

ThS Đoàn Hoài Phương

Kế toán nội bộ

- Thực hiện kế toán, thanh toán theo quy định
- Quản lý thư viện
Email: phuongdoanhoai@gmail.com
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5315)
Room: 311-A1

ThS Lại Sơn Tùng

Chuyên viên

- Điều phối viên chương trình CLC
- Đi khảo sát, thực hành, thực tế doanh nghiệp
- Học Giáo dục quốc phòng
- Tư vấn tuyển sinh
- Các hoạt động sự kiện tổ chức cho sinh viên
Email: tungls@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5311)
Room: 311-A1

 

ThS Trần Thị Mai Anh

Điều phối viên CT Chất lượng cao

- Điều phối viên CT Chất lượng cao
- Công tác văn phòng
Email: anhtm@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5319)
Room: 310-A1

ThS Ngô Kim Phượng

Điều phối viên CT Chất lượng cao

-Điều phối viên CT Chất lượng cao
- Phó bí thư LCĐ
- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên
Email: phuongnk@neu.edu.vn
Phone: (84)24.36.280.280 (ext.5321)
Room: 310-A1

 

 

 

Số lượt đọc: 24850 - Cập nhật lần cuối: 13/04/2018 14:32

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
53
82
10,521
4,362,702