Trang chủ » Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Tổng số cán bộ, nhân viên TT ĐTTT, CLC & POHE hiện nay có 16 người, trong đó:

PGS.TS: 01   

Tiến sỹ: 02             

Thạc sỹ: 10

Cử nhân: 03

 

Ban Lãnh đạo Trung tâm:            

 


  

  

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

    Trưởng ban Quản lý CTTT, CLC & POHE

 

                                                                        

 

   PGS.TS. Bùi Huy Nhượng

   Giám đốc Trung tâm

    TS. Đàm Sơn Toại

    Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

TS. Lương Thu Hà 

  Phó Giám đốc Trung tâm

 

           ThS. Hoàng Tố Loan

           Điều phối viên CT CLC

   

      ThS. Đoàn Thị Hoài Phương

          Chuyên viên kế toán

       ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

         Điều phối viên CT Tiên tiến

 

 

        Đặng Thị Thu Hằng

         Điều phối viên CT CLC

 

 

 

  

        ThS. Phạm Vũ Anh

      Điều phối viên CT Du học Mỹ 

 

 

 

 

    

      ThS. Nguyễn Thanh Quyên

     Điều phối viên CT Tiên tiến

   ThS. Phạm Đan Khánh

         Điều phối viên CT Tiên tiến

 

    ThS. Nguyễn Bích Ngọc

     Điều phối viên CT CLC

 

       Lại Sơn Tùng

       Chuyên viên phụ trách sự kiện

     ThS. Giao Thị Hoàng Yến

         Điều phối viên CT CLC

 

     ThS. Phạm Thúy Oanh 

     Điều phối viên CT POHE

 

       ThS. Nguyễn Minh Châu

         Điều phối viên CT POHE

 

           Sái Hương Ly

     Điều phối viên các lớp TA CLC

 

 

 

Số lượt đọc: 12569 - Cập nhật lần cuối: 18/04/2014 09:11