Trang chủ » Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên

STT

Giảng viên

Khoa

Email

Điện thoại

1

Đỗ Thị Thu Hương

Kinh tế học

huongdtt@neu.edu.vn

huongdtt@gmail.com

0983228548

2

Đặng Ngọc Đức

NH – TC

dangocduc@neu.edu.vn

dangocduc@hn.vnn.vn

0903226809

3

Phạm Thị Bích Ngọc

KTLĐ

ngocpb@yahoo.com

0985623394

4

Trần Văn Nam

Luật

namtv@neu.edu.vn

namuw2002@yahoo.com

0904245260

5

Nguyễn Văn Thắng

Viện QTKD

nvthang@bsneu.edu.vn

0985489976

6

Nguyễn Hữu Ánh

Kế toán

nguyenhuuanh86@gmail.com

0948257708

7

Trần Thị Bích

Thống kê

tranthibich@yahoo.com

04.5740592

8

Nguyễn Thị Minh

Toán kinh tế

minhkthn@gmail.com

0985788708

9

Trần Thanh Tú

NH – T C

tutt@neu.edu.vn

0904385858

10

Phạm Thái Hưng

Thương Mại

hungpt@neu.edu.vn

0948222822

11

Phạm Thị Huyền

Marketing

ngaht10@yahoo.com

huyenpt@neu.edu.vn 

0983668802

12

Quách Mạnh Hào

 

quachhao@gmail.com

0984586666

13

Phạm Thanh Thủy

Khoa NN

thuyflc@gmail.com

0912953737

0436246245

04939180377

14

Trần Thị Thu Giang

Khoa NN

giangtt@neu.edu.vn

0912205670

15

Nguyễn Minh Huệ

NHTC

huenm@neu.edu.vn

0912346692

16

Nguyễn Thị Phương Hoa

Kế toán

hoanp@neu.edu.vn

0986111256

17

Nguyễn Phương Thu

Ngoại ngữ

Legendofthefall168@gmail.com

0989736067

18

Chị Hạnh

Tyndale

Hanh.hanoi@tyndale.edu.sg

0989138815

19

Chị Lan Anh

Tyndale

Lananh.hanoi@tyndale.edu.sg

0986651844

20

Trần Thị Song Minh

Tin học KT

Ktqd25@yahoo.com

0902468225

21

Nguyễn Mạnh Thế

Toán Kinh tế

thenm@neu.edu.vn

0904620505

22

Trương Thị Nam Thắng

CFVG

nthang@cfvg.org

0912952435

23

Chị Thủy

LLCTMaclenin

 

0978996599

24

Lê Thị Hồng

MacLenin

honglt@neu.edu.vn

0913059808

25

Phạm Văn Sinh

Maclenin

sinhpv@neu.edu.vn

0912139918

26

Tô Trung Thành

Kinh tế học

totrungthanh@gmail.com

0942399337

27

Nguyễn Văn Công

Kinh tế học

Congnv64@gmail.com

0913520546

28

Đặng Anh Tuấn

NHTC

 

 

Số lượt đọc: 11521 - Cập nhật lần cuối: 18/04/2014 09:36