Trang chủ » Tin tức » Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Sinh viên chương trình Tiên tiến & POHE khóa 54 hoàn thành xuất sắc khóa học tập trung chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh
Thực hiện chủ trương của Trường về nâng cao chất lượng học tập giáo dục quốc phòng và an ninh, Văn phòng Chương trình Tiên tiến đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2 tổ chức khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho toàn bộ sinh viên Chương trình Tiên tiến và POHE khóa 54.