Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện chuyến đi thực tế môn học chương trình POHE chuyên ngành Quản trị lữ hành, hành trình các tỉnh miền Trung

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:161/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 21 tháng 11  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện chuyến đi thực tế môn học chương trình POHE chuyên ngành Quản trị lữ hành, hành trình các tỉnh miền Trung 

 

Theo Quyết định số 977/QĐ-ĐHKTQD ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K59 đi thực tế môn học “Thiết kế Tour 1; Điều hành Tour 1; Hướng dẫn du lịch 1”  tại các tỉnh miền Trung từ ngày 02/12/2018 đến ngày 09/12/2018.

Mỗi sinh viên của lớp POHE Lữ hành K59 sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 2.239.000 VNĐ/sinh viên. Sinh viên Lý Thị Thục Hiên tự túc các khoản chi phí.

Đề nghị 48 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K59 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K59 QTLH;
  • Lưu TTĐTTT.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                  (đã ký)                                

 TS.Lương Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 875 - Cập nhật lần cuối: 22/11/2018 08:18
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
70
2,142
5,045
536,060