Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Kế hoạch tổ chức Kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ năm 2019

Sinh viên theo dõi kế hoạch tổng thể của nhà trường tại đây:

 

Kế hoạch 2019


Số lượt đọc: 855 - Cập nhật lần cuối: 10/12/2018 16:52
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Danh sách thi Mac Lênin  22/11/2018 16:38