Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo lịch ôn thi Chuẩn đầu ra TA Đợt 1 năm 2019 (14/01/2019)

Đối với các bạn chương trình Tiên tiến đã đăng ký học: Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ số lượng nên Nhà trường không mở lớp học ôn. Số tiền đã nộp học các em liên hệ lại phòng TCKT để giải quyết.

Lịch học cho sinh viên chương trình CLC & POHE: 

https://qldt.neu.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/HomeDetail.aspx?IDThongBao=882A39E806CF45D78DA1BC68112850CD&fbclid=IwAR31uiIB12iZ1fPuf0ccb1E-UiGz56jsYpHiGtqhbvJIMBMbdeEDtdeXl2Y


Số lượt đọc: 2953 - Cập nhật lần cuối: 14/01/2019 16:56