Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HK1 năm 2018 - 2019

Sinh viên theo dõi chi tiết các thông báo và kế hoạch đính kèm dưới đây và thực hiện:

  1. Kế hoạch đánh giá của trường.
  2. Thông báo
  3. Đường dẫn

Số lượt đọc: 3605 - Cập nhật lần cuối: 17/01/2019 15:07