Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên khóa 57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TT, CLC & POHE

Số: 26/TB- VĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

    

THÔNG BÁO

Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên khóa 57

Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 57

            - Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE khóa 57

  1. Mục đích

- Giúp sinh viên có thể lưu lại những kỷ niệm thời sinh viên của bản thân cũng như thông tin của bạn bè trong toàn khóa học

- Giúp Nhà trường lưu giữ được thông tin và hình ảnh của tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp qua mỗi khóa học để giới thiệu đến các sinh viên khóa sau và những đoàn khách từ nơi khác đến thăm và làm việc tại trường.

  1. Nội dung kỷ yếu

- Phần 1: Giới thiệu về Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Phần 2: Giới thiệu về chương trình học, ban quản lý chương trình; danh sách giảng viên tham gia giảng dạy, khung chương trình đào tạo.

- Phần 3: Hình ảnh các tân cử nhân & thông tin trích ngang.

  1. Tổ chức thực hiện:
  2. 1 Đối với sinh viên khóa 57: Yêu cầu mỗi sinh viên nộp cho lớp trưởng các tài liệu cần thiết sau đây để in kỷ yếu:

- Tối thiểu 04 file ảnh cá nhân (tối đa 6 ảnh): Ảnh chụp phải có nội dung phù hợp với kỷ yếu.

-  01 file thông tin (theo mẫu đính kèm) có ghi đầy đủ: Họ và tên, Mã sinh viên, Ngày tháng năm sinh, Lớp, Số điện thoại, email, Địa chỉ, Thành tích học tập rèn luyện (nếu có), lời nhắn hoặc slogan, câu nói yêu thích.

- Tất cả ảnh và file thông tin cá nhân được cho vào 1 folder và nén lại. Tên folder ghi tên lớp, họ và tên (VD: POHEKS_NguyenVanA; NH57_NguyenVanB)

* Lưu ý: Để sản phẩm có chất lượng in tốt, ảnh nên có độ phân giải lớn (Dimensions nên từ 1000x1000 pixel trở lên).

- Lớp trưởng tổng hợp ảnh của các thành viên trong lớp và 03 ảnh tập thể lớp (nếu có), tải ảnh lên mạng và gửi đường dẫn cho thầy Vũ Anh (anhpv@neu.edu.vn) và gửi kèm cho giáo viên chủ nhiệm đúng thời hạn.  

  1. 2. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Mỗi giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm sau đây:

- Thông báo cho các lớp biết kế hoạch biên soạn kỷ yếu.

- Yêu cầu mỗi lớp nộp đầy đủ ảnh và thông tin cá nhân theo yêu cầu biên soạn.

  1. Thời gian:

4.1. Thời gian gửi ảnh của sinh viên: Trước ngày 07/4/2019.

4.2. Thời gian biên tập: Từ 08/4/2019 đến 30/5/2019 (dự kiến).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VĐTTT,CLC&POHE

VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

Lương Thu Hà

 


Số lượt đọc: 1065 - Cập nhật lần cuối: 13/03/2019 09:09
BÀI ĐÃ ĐĂNG