Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 5/2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số: 359/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày  19 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy

(đợt tháng 5/2019)

 

Căn cứ Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học Hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Kế hoạch số 1768/KH-ĐHKTQD ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2019;

Để tạo điều kiện cho sinh viên hệ chính quy các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng tháng 06/2019, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau:

 

Đối tượng kiểm tra: Sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Trường và dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2019.

Đối tượng được miễn kiểm tra:

- Sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Trường;

- Sinh viên chính quy nộp chứng chỉ để chuyển điểm các học phần tiếng Anh và/hoặc miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước ngày 01/03/2018 tại Phòng 211, Nhà A1, Phòng QLĐT. Sinh viên chương trình TT,CLC&POHE nộp tại Văn phòng chương trình TT,CLC&POHE, Tầng 3, Nhà A1.

Dạng thức bài kiểm tra

1. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình chất lượng cao và POHE

- Bài kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

- Thời gian làm bài: 135 phút

- Bài kiểm tra gồm 03 bài:

            + Bài 1 (đọc-viết): thời gian làm bài: 90 phút; điểm: 60 điểm/100 điểm.

            + Bài 2 (nghe-hiểu): thời gian làm bài: 35 phút; điểm: 20 điểm/100 điểm.

            + Bài 3 (nói): thời gian kiểm tra: 10-12 phút; điểm: 20 điểm/100 điểm.

(có mô tả chi tiết kèm theo)

- Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ nếu điểm trung bình chung của các kỹ năng đạt từ 5 điểm trở lên và không có bài thi nào đạt dưới điểm 3.

2. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên chương trình tiên tiến

- Dạng thức bài kiểm tra (Bài kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)

            + Kỹ năng Nghe-Đọc-Viết (75%): 160 phút

            + Kỹ năng Nói (25%): 10 phút/lượt sinh viên

- Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ nếu điểm trung bình chung của các kỹ năng đạt từ 6 điểm trở lên và không có bài thi nào đạt dưới điểm 3.

(Có dạng thức đề thi kèm theo)

3. Chuẩn đầu ra Tiếng Trung/Tiếng Pháp đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

- Dạng thức bài kiểm tra (Bài kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)

            + Kỹ năng Nghe-Đọc-Viết (80%): 90 phút

            + Kỹ năng Nói (20%): 10 phút/lượt sinh viên

- Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ nếu điểm trung bình chung của các kỹ năng đạt từ 5 điểm trở lên và không có bài thi nào đạt dưới điểm 3.

(Có dạng thức đề thi kèm theo)

Ôn tập trước khi kiểm tra

Để giúp sinh viên ��ạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra, Nhà trường tổ chức lớp ôn tập cho sinh viên trước khi kiểm tra. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất tiên tiến, chương trình ôn tập sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình nhằm đạt kết quả thi tốt nhất. Sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia khóa ôn thi và tuân thủ các quy định của khóa ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm đăng ký ôn tập

Nhà trường tiếp nhận đăng ký ôn tập từ 8h00, thứ 2 ngày 08/04/2019 đến 16h, thứ 6, ngày 12/04/2019 tại Phòng 211, Nhà A1, Phòng Quản lý đào tạo. Đối với sinh viên chương trình TTCLC&POHE sinh viên đăng ký tại văn phòng Trung tâm. Phòng QLĐT và Trung tâm Đào tạo TTCLC&POHE có trách nhiệm tổng hợp và gửi danh sách đăng ký ôn tập của sinh viên về Hội đồng Kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước 17h ngày 12/04/2019.

- Tiền tổ chức ôn tập: 600.000đ/sinh viên (10 buổi, mỗi buổi 120 phút).

- Sinh viên có nhu cầu ôn tập đến Phòng thu học phí, Tầng G, tòa nhà A1 nộp tiền và cầm biên lai xuống Phòng Quản lý đào tạo - Phòng 211, Nhà A1 để đăng ký học ôn.

2. Lịch ôn tập

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/4/2019 đến 17/5/2019

(Lịch học vào các buổi tối, mỗi tuần 3 buổi)

- Địa điểm: Giảng đường B - Trường ĐH KTQD

Đăng ký kiểm tra và lịch kiểm tra

1. Đăng ký kiểm tra

- Phương thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng 211, Nhà A1. Sinh viên chương trình TTCLC&POHE đăng ký tại văn phòng Viện ĐT TT,CLC&POHE (cô Mai Anh. P.309)

- Thời gian: từ 8h00, thứ 2 ngày 8/04/2019 đến 16h00, ngày 26/4/2019

- Phòng QLĐT và VĐTTT,CLC&POHE có trách nhiệm gửi danh sách đăng ký kiểm tra của sinh viên về Hội đồng Kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước 17h ngày 26/04/2019.

2. Lịch kiểm tra

Lịch kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Trung/Tiếng Pháp đối với sinh viên ngành ngôn ngữ Anh

- Thời gian: Thứ 7, ngày 25/5/2019

            + Từ 7h00-9h30: kiểm tra kỹ năng Nghe - đọc - viết

            + Từ 9h40-11h30: kiểm tra kỹ năng Nói (phỏng vấn)

- Địa điểm: Giảng đường D, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lịch kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 26/5/2019

            + Từ 8h00-11h30: kiểm tra kỹ năng Nghe - đọc - viết

            + Từ 13h30-17h30: kiểm tra kỹ năng Nói (phỏng vấn)

- Địa điểm: Giảng đường D, D2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

(Nhà trường sẽ thông báo lịch chi tiết vào ngày 22/5/2019)

Thông báo kết quả

- Nhà trường sẽ thông báo kết quả kiểm tra trước ngày 05/6/2019;

- Sinh viên thắc mắc về kết quả kiểm tra, có thể làm đơn xem lại bài kiểm tra và nộp về Hội đồng kiểm tra (tại Phòng 211 - Nhà A1).

- Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong vòng 24 tháng.

Phí kiểm tra

- Phí kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ là 300.000đ/sinh viên/đợt kiểm tra;

- Nhà trường thu phí kiểm tra thông qua tài khoản học phí của sinh viên;

- Sau thời hạn đăng ký, sinh viên không đến dự kiểm tra vẫn phải đóng tiền lệ phí.

 

Hiệu trưởng giao cho Phòng QLĐT là đơn vị thường trực trong công tác tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Phòng QLĐT có trách nhiệm phối hợp với Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, Trung tâm ĐTTT,CLC&POHE và các đơn vị trong Trường tổ chức triển khai công việc theo đúng kế hoạch và quy định của Trường. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh với Ban Giám hiệu qua Phòng Quản lý đào tạo để kịp thời giải quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các Khoa/Viện QLSV (để phổ biến cho SV);

- TTĐT TT, CLC&POHE; P.TC-KT; P.QTTB, P.TCCB, P.KT&ĐBCLGD (để phối hợp);

- Cổng TTĐT (để thông báo);

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

                                   

TS. Phạm Hồng Chương

 

LƯU Ý Đối với sinh viên CTTT, CLC&POHE: Sinh viên sẽ phải nộp tiền học, thi theo quy định trên sau đó NỘP LẠI bản photo biên lai và BẮT BUỘC phải ký tên vào danh sách đăng ký học, thi tại phòng 310 A1 (Ms Phượng). Sinh viên không ký xác nhận sẽ không được học, thi.

 Hình thức nộp lệ phí thi Chuẩn đầu ra: Sinh viên chuyển khoản lệ phí thi vào tài khoản của Trường (không nộp trực tiếp tại phòng TCKT) Thông tin chuyển khoản: - Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Số tài khoản: 999926666899 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Mã số sinh viên, họ tên, lớp, hệ chương trình, nộp lệ phí thi chuẩn đầu ra. (ví dụ: 11174591 Phạm Thanh A - Ngân hàng CLC 57 - nộp lệ phí thi chuẩn đầu ra)

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1470 - Cập nhật lần cuối: 20/03/2019 14:17
BÀI ĐÃ ĐĂNG