Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB- V. ĐTTT,CLC&POHE                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí  kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 57

 

 

Căn cứ thông báo số: 391/TB- ĐH KTQD ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời gian, kế hoạch nộp học phí kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 57 như sau:

  1. Thời gian nộp học phí: Từ 8h00 ngày 12/06/2019 đến 16h00 ngày 21/06/2019.
  2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

Phương thức chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Tài khoản: 999926666899 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11151216_Tài chính Tiên tiến  khóa 57_ Phạm Thanh Hằng).

   - Sau khi nộp học phí sinh viên gửi lại bản sao phiếu thu/ giấy chuyển tiền cho chủ nhiệm lớp trong thời gian nộp học phí.

  1. Mức thu học phí:

STT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí kỳ 9 của sinh viên CTTT

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

 

 

1.1

Chuyên ngành Tài chính – Khóa 57

5.550.000

 27.750.000

1.2

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 57

4.600.000

 23.000.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT  khóa 57.

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu Viện ĐTTT

 

VIỆN ĐTTT,CLC&POHE

Viện Trưởng

(đã ký)

PGS.TS Bùi Huy Nhượng

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1581 - Cập nhật lần cuối: 11/06/2019 15:48
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
56
1,507
22,484
524,576