Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Chương trình POHE khóa 60

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số:       /TTĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11  tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Chương trình Tiên tiến,

Chất lượng cao và Chương trình POHE khóa 60

 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 60 tại các cơ sở quân đội. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo lịch học cụ thể như sau:

Đối tượng: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 60.

Thời gian: Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 31/08/2019

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng – An ninh Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Học phí: Ngoài khoản học phí Nhà Trường đã nộp cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 2, sinh viên phải đóng thêm kinh phí sinh hoạt (theo phụ lục đính kèm). Các khoản kinh phí này sinh viên nộp trực tiếp cho Phòng Tài vụ của Trung tâm GDQP2 khi đến học tập.

Kết thúc khóa học những sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ GDQP-AN của Trung tâm Giáo dục quốc phòng 2.

Lưu ý:

- Sinh viên nào đã có chứng chỉ GDQP (Chương trình đại học) thì được miễn  học. Để được miễn học, sinh viên phải nộp đơn xin miễn học kèm theo bản photo chứng chỉ GDQP-AN và bảng điểm GDQP có công chứng cho Viện ĐTTT, CLC và POHE. Yêu cầu mang bản gốc để đối chiếu.

- Khi đi học GDQP-AN sinh viên cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên để kiểm tra trong quá trình học tập tại Trung tâm GDQP2.

 

     Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT, CLC & POHE K60;
  • Lưu ĐTTT,CLC&POHE.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký) 

TS Lương Thu Hà

==========

  1. Thông báo chi phí
  2. Đơn xin miễn, hoãn học

Số lượt đọc: 2927 - Cập nhật lần cuối: 11/07/2019 16:09