Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tập huấn kỹ năng tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và lễ bàn giao sinh viên CTTT, CLC và POHE Khóa 60 đi học GDQP tại TT GDQP2 (cập nhật)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số:                /V.ĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tập huấn kỹ năng tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và lễ bàn giao sinh viên CTTT, CLC  và POHE Khóa 60 đi học Giáo dục quốc phòng tại TT GDQP2

 

Thực hiện Kế hoạch số: 1025/KH – ĐHKTQD của Nhà trường về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 60 tại  cơ sở quân đội, Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức tập huấn kỹ năng tham gia khóa học giáo dục quốc phòng cho sinh viên và thực hiện lễ bàn giao sinh viên đi học tại Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2. Lịch cụ thể như sau:

  1. Lịch bàn giao quân tư trang

- Thời gian: 09h00, thứ Bảy, ngày 03/08/2019

- Địa điểm: Sảnh giữa tòa nhà A1 & A2 – ĐH KTQD

- Ghi chú: Cán bộ lớp mang danh sách lớp đến nhận quân tư trang

  1. 2. Lịch tập huấn

- Sinh viên Chương trình Tiên Tiến & POHE Khóa 60

  + Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 02/08/2019    

  + Địa điểm: Hội trường lớn A2 – ĐH KTQD

- Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa 60

 + Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 02/08/2019

 + Địa điểm: Hội trường lớn A2 – ĐH KTQD

  • Yêu cầu: Sinh viên tham dự buổi tập huấn nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định.

(Sinh viên không tham gia tập huấn sẽ không được theo học khóa học giáo dục quốc phòng tại TT GDQP2)

  1. 3. Lễ bàn giao sinh viên

Thời gian: 6h00, thứ Hai, ngày 05 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Sân trước tòa nhà A1 (cổng 207 Giải Phóng, HBT, Hà Nội)

Yêu cầu: Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tập trung theo Danh sách phân xe.

CVHT/GVCN các lớp quản lý và điểm danh sinh viên trong buổi tập huấn cũng như lễ bàn giao. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thầy Lại Sơn Tùng (P311-A1; di động  0962066665; email: tungls@neu.edu.vn).

Trân trọng!

 

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT,CLC&POHE K60;
  • Lưu ĐTTT.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS Lương Thu Hà

 

 


Số lượt đọc: 2164 - Cập nhật lần cuối: 11/07/2019 16:11
BÀI ĐÃ ĐĂNG