Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Kết quả đăng ký môn học GDTC

Sinh viên theo dõi danh sách các môn học và các lớp trong danh sách dưới đây:

1. Môn lựa chọn

2. Bóng chuyền 1 và Bóng chuyền 2

3. Bóng rổ 1 và bóng rổ 2

4. Karate 1 và Karate 2.

5. Taekwondo 1 và taekwondo 2.


Số lượt đọc: 3709 - Cập nhật lần cuối: 31/08/2019 16:24
BÀI ĐÃ ĐĂNG