Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình POHE Khóa 60

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TT, CLC& POHE

 

Số: 83/TB-VĐTTT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên

Chương trình POHE Khóa 60

 

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (áp dụng từ khóa 59);

 Căn cứ Kế hoạch số 1083/KH-ĐHKTQD ngày 18 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình POHE Khóa 60;

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE đã thông báo tới các lớp kết quả kiểm đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên chương trình POHE Khóa 60.

Tiêu chí đạt bài thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ như sau:

- Tổng điểm các kỹ năng đạt 50/100.

- Mỗi kỹ năng không dưới 30% (tối thiểu đạt 6/20).

Những sinh viên muốn xem lại kết quả bài kiểm tra gửi Đơn đề nghị tới ThS Nguyễn Minh Châu hoặc ThS Phạm Thúy Oanh (Viện ĐTTT, CLC & POHE, Phòng 311, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) (mẫu đơn kèm thông báo này) trong ngày 12 & 13/09/2019.

Kết quả phúc tra dự kiến sẽ được thông báo trên website www.aep.neu.edu.vn từ ngày 18/09/2019.

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (đã ký) 

 

TS.Lương Thu Hà

=====

Đơn phúc tra


Số lượt đọc: 1068 - Cập nhật lần cuối: 12/09/2019 14:51
BÀI ĐÃ ĐĂNG