Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 12/2019)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số: 1745 /TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 25  tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy

(đợt tháng 12/2019)

 

Căn cứ Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học Hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Kế hoạch số 1768/KH-ĐHKTQD ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2019;

            Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Để tạo điều kiện cho sinh viên hệ chính quy các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng tháng 12 năm 2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau:

 1. Đối tượng kiểm tra: Sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Trường và dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2019.
 2. Đối tượng được miễn kiểm tra:

- Sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Trường;

- Sinh viên chính quy nộp chứng chỉ để chuyển điểm các học phần tiếng Anh và miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước ngày 01/11/2019 tại Phòng 211, Nhà A1, Phòng QLĐT. Sinh viên chương trình TT,CLC&POHE nộp tại Viện đào tạo  TT,CLC&POHE, tầng 3, Nhà A1.

 1. Dạng thức bài kiểm tra
 2. 1. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình chất lượng cao và POHE

- Bài kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

- Thời gian làm bài: 135 phút

- Bài kiểm tra gồm 03 bài:

            + Bài 1 (đọc-viết): thời gian làm bài: 90 phút; điểm: 60 điểm/100 điểm.

            + Bài 2 (nghe-hiểu): thời gian làm bài: 35 phút; điểm: 20 điểm/100 điểm.

            + Bài 3 (nói): thời gian kiểm tra: 10-12 phút; điểm: 20 điểm/100 điểm.

(có mô tả chi tiết kèm theo)

- Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ nếu điểm trung bình chung của các kỹ năng đạt từ 5 điểm trở lên và không có bài thi nào đạt dưới điểm 3.

 

 1. 2. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên chương trình tiên tiến

- Dạng thức bài kiểm tra (Bài kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)

            + Kỹ năng Nghe-Đọc-Viết (75%): 160 phút

            + Kỹ năng Nói (25%): 10 phút/lượt sinh viên

- Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ nếu điểm trung bình chung của các kỹ năng đạt từ 6 điểm trở lên và không có bài thi nào đạt dưới điểm 3.

(Có dạng thức đề thi kèm theo)

 1. 3. Chuẩn đầu ra Tiếng Trung/Tiếng Pháp đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

- Dạng thức bài kiểm tra (Bài kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)

            + Kỹ năng Nghe-Đọc-Viết (80%): 90 phút

            + Kỹ năng Nói (20%): 10 phút/lượt sinh viên

- Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ nếu điểm trung bình chung của các kỹ năng đạt từ 5 điểm trở lên và không có bài thi nào đạt dưới điểm 3.

(Có dạng thức đề thi kèm theo)

 1. Ôn tập trước khi kiểm tra

Để giúp sinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra, Nhà trường tổ chức lớp ôn tập cho sinh viên trước khi kiểm tra. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất tiên tiến, chương trình ôn tập sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình nhằm đạt kết quả thi tốt nhất. Sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia khóa ôn tập và tuân thủ các quy định của khóa ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra. Cụ thể như sau: 

 1. 1. Thời gian và địa điểm đăng ký ôn tập

Nhà trường tiếp nhận đăng ký ôn tập từ 8h00, thứ 2 ngày 28/10/2019 đến 16h00, thứ 6, ngày 1/11/2019 tại Phòng 211, Nhà A1, Phòng Quản lý đào tạo. Đối với sinh viên chương trình TTCLC&POHE sinh viên đăng ký tại văn phòng Trung tâm.

- Tiền tổ chức ôn tập: 600.000đ/sinh viên (10 buổi, mỗi buổi 120 phút).

- Sinh viên có nhu cầu ôn tập cần đóng phí bằng hình thức chuyển khoản, STK: 999926666899 _ Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Hà Nội. Nội dung chuyển khoản: Mã SV _ Họ tên _ Khóa _ Nộp lệ phí ôn tập chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12/2019, sau đó cầm biên lai/ hóa đơn chuyển khoản online lên Phòng Quản lý đào tạo - Phòng 211, Nhà A1 để đăng ký học ôn.

 1. 2. Lịch ôn tập

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 5/11/2019 đến 5/12/2019

(Lịch học vào các buổi tối, mỗi tuần 3 buổi)

- Địa điểm: Giảng đường A2 - Trường ĐH KTQD

 

 1. Đăng ký kiểm tra và lịch kiểm tra
 2. 1. Đăng ký kiểm tra

- Phương thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng 211, Nhà A1. Sinh viên chương trình TTCLC&POHE đăng ký tại Trung tâm TT,CLC&POHE.

- Thời gian: từ 8h00, thứ 2 ngày 28/10/2019 đến 16h00, ngày 14/11/2019

- Phòng QLĐT và Viện đào tạo TT,CLC&POHE có trách nhiệm gửi danh sách đăng ký kiểm tra của sinh viên về Hội đồng Kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước 17h00 ngày 14/11/2019.

 1. 2. Lịch kiểm tra ( Dự kiến, có thể thay đổi phụ thuộc số lượng sinh viên đăng ký kiểm tra ).
 2. Lịch kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Trung/Tiếng Pháp đối với sinh viên ngành ngôn ngữ Anh

- Thời gian: Thứ 7, ngày 7/12/2019

            + Từ 7h00-9h30: kiểm tra kỹ năng Nghe - đọc - viết

            + Từ 9h40-11h30: kiểm tra kỹ năng Nói (phỏng vấn)

- Địa điểm: Giảng đường A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 1. Lịch kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 8/12/2019

            + Từ 8h00-11h30: kiểm tra kỹ năng Nghe - đọc - viết

            + Từ 13h30-17h30: kiểm tra kỹ năng Nói (phỏng vấn)

- Địa điểm: Giảng đường A2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

(Nhà trường sẽ thông báo lịch chi tiết vào ngày 5/12/2019)

 1. Thông báo kết quả

- Nhà trường sẽ thông báo kết quả kiểm tra trước ngày 18/12/2019;

- Sinh viên thắc mắc về kết quả kiểm tra, có thể làm đơn xem lại bài kiểm tra và nộp về Hội đồng kiểm tra (tại Phòng 211 - Nhà A1).

- Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong vòng 24 tháng.

 1. Phí kiểm tra

- Phí kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ là 300.000đ/sinh viên/đợt kiểm tra;

- Nhà trường tính phí kiểm tra vào học phí kỳ sau của sinh viên;

- Sau thời hạn đăng ký, sinh viên không đến dự kiểm tra vẫn phải đóng tiền lệ phí.

Hiệu trưởng giao cho Phòng QLĐT là đơn vị thường trực trong công tác tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Phòng QLĐT có trách nhiệm phối hợp với Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, Viện đào tạo TT,CLC&POHE và các đơn vị trong Trường tổ chức triển khai công việc theo đúng kế hoạch và quy định của Trường. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh với Ban Giám hiệu qua Phòng Quản lý đào tạo để kịp thời giải quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các Khoa/Viện QLSV (để phổ biến cho SV);

- TTĐT TT, CLC&POHE; P.TC-KT; P.QTTB, P.TCCB, P.KT&ĐBCLGD (để phối hợp);

- Cổng TTĐT (để thông báo);

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                      

          ( Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

 ===========

 

Hướng dẫn đăng ký kiểm tra:

- Phương thức đăng ký: sinh viên đóng lệ phí, sau đó mang biên lai nộp lệ phí đến đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Viện Đào tạo TT,CLC&POHE;

đối với SV chuyển khoản online, SV mang tin nhắn/báo cáo giao dịch xác nhận chuyển khoản của Ngân hàng đến đăng ký (Ms. Phượng - Phòng 310 nhà A1).

- Hướng dẫn đóng lệ phí: Sinh viên đóng lệ phí bằng hình thức chuyển khoản:

STK: 999926666899 _ Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Mã SV _ Họ tên _ Khóa _ Nộp lệ phí thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12/2019

- Hạn đăng ký: 15h00, ngày 14/11/2019

- Lệ phí: 300.000đ

 

 

 


Số lượt đọc: 952 - Cập nhật lần cuối: 05/11/2019 09:34
BÀI ĐÃ ĐĂNG