Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình chuyển tiếp sinh viên sang Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

––––––––––––––––

 Số:        /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình chuyển tiếp sinh viên sang

Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan đã ký thỏa thuận hợp tác cho phép triển khai Chương trình chuyển tiếp sinh viên theo phương thức 3+1 (học 3 năm đầu tại đại học KTQD và năm cuối tại ĐH Saxion). Sinh viên tốt nghiệp được cấp 2 bằng: KTQD và Saxion.

Nhằm cung cấp các thông tin về Chương trình đào tạo này, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sẽ tổ chức buổi Giới thiệu thông tin về Chương trình.

  • Thời gian: 10h00, Thứ 3, ngày 12/11/2019
  • Địa điểm: Phòng A2 – 802, Đại học Kinh tế Quốc dân

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE,kính mời các vị phụ huynh và các em sinh viên CTTT K59, 60 quan tâm đến dự.

 

Trân trọng thông báo!


Số lượt đọc: 1152 - Cập nhật lần cuối: 07/11/2019 09:55
BÀI ĐÃ ĐĂNG