Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Chương trình chuyển tiếp 3+1 với đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 1848/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––
                             Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình chuyển tiếp 3+1 với đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) thông báo Chương trình chuyển tiếp sang học tại Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan (ĐH Saxion) theo hình thức 3+1 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến (CTTT). Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký học bổ sung:

Để giúp sinh viên có thời gian chuẩn bị chuyển tiếp tốt nhất, Nhà trường cho phép tất cả sinh viên đang theo học năm thứ 2, 3 tại chương trình Tiên tiến của ĐH KTQD được đăng ký và học bổ sung trước khi chuyển tiếp.

  1. Điều kiện chuyển tiếp:

- Sinh viên hoàn thành đủ các học phần trong 3 năm đầu tại ĐH KTQD và các học phần bổ sung theo quy định chuyển tiếp.

- Điểm trung bình chung học tập 3 năm đầu từ 2.5 trở lên.

- Trình độ tiếng Anh đạt mức yêu cầu của chương trình: IELTS đạt từ 6.0 trở lên.

- Đáp ứng yêu cầu về tài chính

- Không vi phạm các trường hợp bị từ chối cấp visa vào Hà Lan.

  1. Hình thức học

3.1. Các môn học bổ sung: Sinh viên đăng ký học theo các hình thức lớp riêng hoặc lớp ghép. Danh sách các môn học cần bổ sung:

- Đối với sinh viên học theo chuyên ngành Tài chính Tiên tiến:

+ Kiểm toán (Mã học phần 4.1 và 4.2)

+ Quản trị chuỗi cung ứng (Mã học phần 3.3 và 3.4)

- Đối với sinh viên học theo chuyên ngành Kế toán tiên tiến:

+ Kiểm toán (Mã học phần 4.1 và 4.2)

+ Quản trị chuỗi cung ứng (Mã học phần 3.3 và 3.4)

+ Quản trị nhân lực (Mã học phần 3.2)

3.2. Trong thời gian học tại ĐH Saxion, sinh viên được bố trí học cùng các sinh viên quốc tế tại ĐH Saxion.

  1. Học bổng và học phí

- Ba năm đầu sinh viên đóng học phí theo mức quy định của nhà trường đối với sinh viên CTTT.

- Sinh viên đủ điều kiện chuyển tiếp sang học tại ĐH Saxion có cơ hội nhận được học bổng STS (Saxion Talent Scholarship) và một số loại học bổng khác.

- Học phí các học phần bổ sung được thu theo quy định của ĐH KTQD.

- Các chi phí liên quan đến thủ tục sang học tại ĐH Saxion, sinh hoạt do người học chi trả cho các bên liên quan.

  1. Công nhận tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học theo Quy định của Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan. Sinh viên có được nhận bằng Đại học Kinh tế Quốc dân khi đáp ứng đủ các yêu cầu theo Quy định số 976/QĐ-ĐHKTQD ngày 20 tháng 07 năm 2017.


 

  1. Thông tin tuyển sinh
  2. 1 Giới thiệu thông tin tuyển sinh

Thời gian: 10h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng 802 giảng đường A2.

  1. 2 Thời gian đăng ký dự tuyển:

Sinh viên làm đơn đăng ký học chuyển tiếp theo mẫu và nộp đơn tại Viện ĐTTT,CLC&POHE.

Hạn nộp đơn đăng ký: 22 tháng 11 năm 2019.

Tổ chức học chuyển tiếp (dự kiến): Từ ngày 27 tháng 11 năm 2019.

  1. 3 Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.

Phòng 309, Nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân.

ThS Phạm Vũ Anh: 0983558936.

Email: aep@neu.edu.vn; Website: www.aep.neu.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT;

- GVCN;

- Lưu: TH, V.ĐTTT,CLC&POHE

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1333 - Cập nhật lần cuối: 08/11/2019 16:38
BÀI ĐÃ ĐĂNG