Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo danh sách ca thi, phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 12/2019
Nhà trường thông báo danh sách phân phòng thi, ca thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 7,8/12.
 
* Chuẩn đầu ra tiếng Pháp, Trung:
- Thi Nghe - Đọc - Viết: 8h00 Sáng thứ 7, ngày 7/12/2019. Tại giảng đường A2_102, 101. 
- Thi Nói: - Ca 1: 13h30; Ca 2: 14h30 Chiều thứ 7 ngày 7/12/2019. Tại giảng đường A2_412, 411. 
 
* Chuẩn đầu ra tiếng Anh - Sinh viên CQ, LTCQ, CLC&POHE 
- Thi Nghe - Đọc - Viết: 8h00 Sáng Chủ nhật, ngày 8/12/2019. Tại các tầng 3,4,5,7- Giảng đường A2
- Thi Nói: 
+ Chiều thứ 7 (7/12)_ Ca 1: 13h30; Ca 2: 14h30. Tại tầng 3,4 - Giảng đường A2.
+ Chiều Chủ nhật (8/12)_Ca 1: 13h30; Ca 2: 14h30. Tại tầng 3,4 - Giảng đường A2.

* Chuẩn đầu ra tiếng Anh _ Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Chương trình tiên tiến:
- Thi Nghe - Đọc - Viết: 8h00 Sáng Chủ nhật, ngày 8/12/2019. Tại tầng 3 - Giảng đường A2
- Thi Nói: Ca 1: 13h30; Ca 2: 14h30 Chiều Chủ nhật ( 8/12). Tại tầng 4 - Giảng đường A2. 
 
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu. Thời gian thông báo trên là thời gian bắt đầu làm bài thi, sinh viên cần có mặt trước giờ thi 15 phút để làm các thủ tục gọi vào phòng thi. 
Danh sách phòng thi cụ thể vui lòng mở file đính kèm!

==

https://qldt2.neu.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/HomeDetail.aspx?IDThongBao=D98286A2E60F419EA949288AF1878CC6

 


Số lượt đọc: 905 - Cập nhật lần cuối: 03/12/2019 15:51
BÀI ĐÃ ĐĂNG