Trang chủ » Sinh viên » Lịch thi
Lịch thi
V/v thay đổi Lịch thi Tiếng Anh_Kỹ năng nói K61_cập nhật ngày 23/12/2019

Sinh viên K61 theo dõi lịch thi Tiếng Anh_Kỹ năng nói cập nhật tại đây

***Ghi chú: Lịch thi các học phần khác không thay đổi.


Số lượt đọc: 504 - Cập nhật lần cuối: 23/12/2019 16:13