Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

----------------------

Số: 35/TB-V.ĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60

 

Căn cứ Quyết định số 2377 ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (áp dụng từ khóa 59);

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60, và có kế hoạch bồi dưỡng những sinh viên chưa đạt điều kiện Tiếng Anh để theo học giai đoạn chuyên ngành của Chưong trình Chất lượng cao, Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, trình độ Tiếng Anh cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60 vào ngày 26/12/2019 và 27/12/2019 (Thứ 5, Thứ 6).

  1. Đối tượng kiểm tra: Sinh viên khóa 60 đã học đủ 3 học phần tiếng Anh đại cương trong chương trình đào tạo Chất lượng cao bắt buộc phải tham dự đợt kiểm tra định kỳ do Nhà trường tổ chức.
  2. Đối tượng được miễn kiểm tra:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS và tương đương còn hiệu lực.

- Sinh viên nộp chứng chỉ để miễn kiểm tra ĐGNLNN Tiếng Anh tại Phòng 307, Nhà A1, V.ĐTTT, CLC và POHE trước ngày 23/12/2019 (Thứ Hai). Sinh viên phải mang theo Chứng chỉ bản gốc để đối chiếu.

  1. Dạng thức bài kiểm tra

- Kiểm tra theo hình thức kết hợp thi tự luận (kỹ năng Viết), Kỹ năng Nói, các kỹ năng còn lại thi trên máy tính

  1. Điều kiện để đạt thi ĐGNLNN:

- Sinh viên đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) và điểm mỗi phần thi không dưới 30% trong đợt kiểm tra đánh giá ngoại ngữ dành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao do Trường tổ chức được coi là đạt điều kiện theo học Chương trình Chất lượng cao.

- Sinh viên không đạt kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ định kỳ vẫn được đăng ký theo học các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh nhưng phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác tương đương trong vòng 6 tháng (kể từ thời điểm quyết định công nhận kết quả đánh giá năng lực) hoặc phải dự thi lại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

  1. Thời gian và địa điểm kiểm tra

- Thời gian: 26/12/2019 và 27/12/2019

- Địa điểm: Giảng đường A2

- Quy trình thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60 (xem Phụ lục)

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE khóa 60 biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các CVHT/GVCN lớp (để thông báo cho SV);

- V.ĐTTT, CLC &POHE.

VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký) 

TS Vũ Văn Ngọc

------------------

Phụ lục Quy trình thi

Danh sách thi

 

 


Số lượt đọc: 1882 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2019 17:12
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
20
833
29,703
556,142