Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,CLC VÀ POHE

Số:36/ TB-V.ĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2019

                                                                     

 

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ vào Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng ca, POHE và Phân tích kinh doanh;

Viện ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học các môn giáo dục thể chất theo nguyện vọng với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

Thời gian đăng ký:

Thời gian đăng ký thử nghiệm:

Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin www.myaep.neu.edu.vn và đăng ký thử trong thời gian từ 08h00 – 15h00 ngày 27/12/2019. Nếu có phát sinh lỗi, sinh viên gửi phản hồi qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSwLdiMBKOlifZjfRL4ZPdUueuVmmW7mLT87P_nrJ36UYBg/viewform?usp=sf_link

Thời gian đăng ký chính thức:

Sinh viên đăng ký các lớp GDTC lựa chọn từ 9h00-15h00 ngày 30/12/2019

Sinh viên xem kỹ Thời khóa biểu để đăng ký lịch học GDTC cho phù hợp.

Ngày 02/01/2020 Viện thông báo danh sách các lớp GDTC hủy trên aep.neu.edu.vn.

Sinh viên có tên trong Danh sách các lớp hủy tiếp tục đăng ký vào những lớp còn chỉ tiêu từ 14h00 - 15h00 ngày 02/01/2020.

Quy trình đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký các học phần GDTC theo nguyện vọng vào phần mềm quản lý đào tạo của Viện. Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân tại myaep.neu.edu.vn; mục đăng ký (sinh viên xem hướng dẫn đính kèm).
  • Sinh viên không đăng ký học ghép những học phần GDTC đã đạt.
  • Sinh viên chỉ đăng ký học phần GDTC phần 2 sau khi đã học các học phần 1 (Ví dụ: Bóng rổ 2, Bóng chuyền 2, Karate 2, Taekwondo 2 sau khi đã học Bóng rổ 1, Bóng chuyền 1, Karate 1, Taekwondo 1)
  • Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký, hủy lớp GDTC.
  • Sinh viên học ghép GDTC đăng ký thành công sẽ có thông báo đóng học phí trên website của Viện.
  • Viện sẽ chuyển danh sách các lớp GDTC của học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho BM. Giáo dục thể chất
  • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp GDTC đã đăng ký, thời gian từ 06/01/2020.

  Mọi thắc mắc yêu cầu xin gửi về: Cô Hoàng Tố Loan, email: loanht@neu.edu.vn

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phạm Đan Khánh

 -------------

Hướng dẫn đăng ký

Lỗi thường gặp

 

 

 


Số lượt đọc: 4872 - Cập nhật lần cuối: 27/12/2019 07:59
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
65
179
16,673
640,091