Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỢT 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Số:37/ TB-V.ĐTTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2019

                                                                     

 THÔNG BÁO

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỢT 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ vào Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng ca, POHE và Phân tích kinh doanh;

Viện ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học các môn giáo dục thể chất theo nguyện vọng với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE chưa tham gia đăng ký đợt 1.

Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai đăng ký Giáo dục thể chất đợt 1 vào ngày 30/12/2019, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tăng quy mô các lớp hiện có và bổ sung một số lớp mới cho sinh viên đăng ký đợt 2 vào ngày 02/01/2020.

Thời gian đăng ký: ngày 02/01/2020

Thời gian

Quy trình

Địa điểm

8h00-10h00

Công bố danh sách các lớp GDTC được phép đăng ký

Website aep.neu.edu.vn

Sinh viên có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký qua cổng thông tin MYAEP

 1. myaep.neu.edu.vn; mục Đăng ký

Nhận đơn đề nghị xem lại kết quả đăng ký học phần GTDC kèm phiếu kết quả đăng ký (Mẫu đơn đính kèm thông báo)

Bộ phận 1 cửa, ô số 1

14h00-15h00

Sinh viên chưa đăng ký đợt 1 tiến hành đăng ký đợt 2

 1. myaep.neu.edu.vn; mục Đăng ký

Lưu ý:

 • Sinh viên đã có tên trong danh sách đăng ký đợt 1 không được phép tham gia đăng ký đợt 2
 • Sinh viên kiểm tra danh sách sinh viên đăng ký thành công Giáo dục thể chất đợt 1 trong file đính kèm.
 • Sinh viên xem kỹ danh sách các lớp Giáo dục thể chất được phép đăng ký vào sáng ngày 02/01/2020 để đăng ký lịch học GDTC cho phù hợp.

Quy trình đăng ký:

 • Sinh viên không đăng ký học ghép những học phần GDTC đã đạt.
 • Sinh viên chỉ đăng ký học phần GDTC phần 2 sau khi đã học các học phần 1 (Ví dụ: Bóng rổ 2, Bóng chuyền 2, Karate 2, Taekwondo 2 sau khi đã học Bóng rổ 1, Bóng chuyền 1, Karate 1, Taekwondo 1)
 • Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký, hủy lớp GDTC.
 • Sinh viên học ghép GDTC đăng ký thành công sẽ có thông báo đóng học phí trên website của Viện.
 • Viện sẽ chuyển danh sách các lớp GDTC của học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho BM. Giáo dục thể chất .
 • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp GDTC đã đăng ký, thời gian từ 06/01/2020.

  Mọi thắc mắc yêu cầu xin gửi về: Cô Nguyễn Minh Châu, email: chaunm@neu.edu.vn

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                

(Đã ký)

Ths. Phạm Đan Khánh

============

Đơn xem lại kết quả đăng ký

 Kết quả đăng ký


Số lượt đọc: 6155 - Cập nhật lần cuối: 31/12/2019 20:07
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
63
181
16,675
640,093