Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:38/TB-V.ĐTTT                                                     Hà Nội, ngày 03 tháng 01  năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ vào Thông báo số 36/TB-V.ĐTTT, CLC và POHE ngày 25/12/2019 về hướng dẫn đăng ký các lớp GDTC học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả đăng ký của sinh viên các ngày 30/12/2019 và 02/01/2020;

Viện ĐTTT, CLC và POHE thông báo Kết quả đăng ký thành công và số lớp hủy để sinh viên đăng ký bổ sụng.

Tổng số lớp đăng ký thành công: 63 lớp

Tổng số lớp hủy: 3 lớp (192GDTC110314-192GDTC110314; 192GDTC110612-Bóng rổ 1; , 192GDTC110912- Võ 1 – KARATE)

Đối với sinh viên các lớp hủy, sinh viên thực hiện các bước sau:

+ Sinh viên được chuyển đăng ký vào những lớp còn chi tiêu theo nguyện vọng (những lớp có sĩ số dưới 45 SV/lớp)

+ Sinh viên điền đơn xin chuyển lớp GDTC (theo mẫu)

+ Sinh viên hoàn thành đăng ký trong ngày 06/01/2020

Đối với sinh viên khác muốn hủy lớp theo nguyện vọng cá nhân, sinh viên thực hiện các bước sau:

+ Sinh viên điền đơn xin hủy lớp GDTC (theo mẫu) t

+ Sinh viên điền đơn xin hủy lớp và hoàn thành đăng ký hủy lớp trong ngày 06/01/2020

Đối với sinh viên khác muốn đăng ký bổ sung vào các lớp GDTC theo nguyện vọng cá nhân, sinh viên thực hiện các bước sau:

+ Sinh viên đọc kỹ danh sách và lịch học những lớp GDTC còn chỉ tiêu, xem kỹ lịch học lớp chuyên ngành để đăng ký cho phù hợp, tránh đăng ký trùng.

+ Ngày 08/01/2020 Viện ĐTTT, CLC và POHE sẽ cho đăng ký bổ sung đợt cuối từ 9h00-11h00

Lưu ý:

  • Sinh viên đã đăng ký thành công đi học theo đúng lịch từ ngày 06/01/2020
  • Các đối tượng sinh viên đăng ký chuyển lớp, hủy lớp, thực hiện đăng ký theo đúng lịch tại ô số 1 Bộ phận 1 cửa tầng G nhà A1
  • Các đối tượng sinh viên đăng ký bổ sung vào các lớp GDTC thực hiện đăng ký trên phần mềm myaep.neu.edu.vn theo đúng thời gian đăng ký
  • Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký các lớp GDTC
  • Viện ĐTTT, CLC và POHE không giải quyết những trường hợp đăng ký GDTC sau ngày 08/01/2020

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                   

(Đã ký)

ThS. Phạm Đan Khánh

========== ===========

Kết quả

Đơn chuyển lớp


Số lượt đọc: 3160 - Cập nhật lần cuối: 05/01/2020 16:36
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
148
5,198
16,403
639,821