Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỦY LỚP GDTC LẦN 3 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:40/TB-V.ĐTTT                                                     Hà Nội, ngày 8 tháng 01  năm 2020

 

THÔNG BÁO

NHẬN ĐƠN HỦY LỚP GDTC LẦN 3 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ vào Thông báo số 36/TB-V.ĐTTT, CLC và POHE ngày 25/12/2019 về hướng dẫn đăng ký các lớp GDTC học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả đăng ký của sinh viên trong 03 đợt vào các ngày 30/12/2019, 02/01/2020 và 08/01/2020 và số nguyện vọng xin hủy lớp GDTC;

Viện ĐTTT, CLC và POHE thông báo Danh sách sinh viên 63 lớp GDTC học kỳ 2.2019-2020.

Đây là Danh sách sẽ gửi cho Bộ môn Giáo dục thể chất.

Những sinh viên nào còn có nguyện vọng muốn hủy lớp đến Bộ phận 1 cửa, ô số 01 và ô số 07 trong 02 ngày 09/01/2020 và 10/01/2020 (thứ Năm và thứ Sáu) để làm thủ tục xin hủy lớp. Đây là đợt cuối cùng nhận đơn xin hủy lớp. Sinh viên điền đơn (theo mẫu).

Lưu ý:

  • Sinh viên xem kỹ Danh sách các lớp GDTC. Trường hợp đã đăng ký thành công nhưng vẫn không thấy tên trong Danh sách, sinh viên báo ngay cho cán bộ trực của V.ĐTTT, CLC và POHE tại Bộ phận 1 cửa, ô số 07 để giải quyết.
  • Những sinh viên đã làm thủ tục hủy (trên phần mềm hoặc nộp đơn xin hủy lớp) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký hủy lớp. Sinh viên có trách nhiệm đi học đúng theo các lớp đã đăng ký thành công. Sau ngày 10/01/2020 Danh sách các lớp GDTC là Danh sách chính thức gửi Bộ môn Giáo dục thể chất
  • Viện ĐTTT, CLC và POHE không giải quyết những trường hợp tiếp tục xin hủy lớp GDTC sau 16h00 ngày 10/01/2020 (thứ Sáu)

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ths.Phạm Đan Khánh

 -----------------------------

Kết quả đăng ký

 

 


Số lượt đọc: 1569 - Cập nhật lần cuối: 09/01/2020 13:08
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
69
318
16,812
640,230