Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi chuẩn đầu ra đợt tháng 3 năm 2020

Viện đào tạo TT,CLC&POHE thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi CDR đợt tháng 3 năm 2020 đến 17h ngày 21/2/2020.

Sinh viên đăng ký theo đường dẫn dưới đây và nộp lệ phí thi CĐR theo quy định. (sinh viên không nộp lệ phí thi sẽ không được thi/không công nhận kết quả)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGiDXNHaI9RVEiN-3af9_LbdURExINUxQMlZWRlFCOFVTUVFNVVRCN05WTC4u

 

Sinh viên CT POHE đăng ký thi CĐR tiếng Pháp, Trung Quốc đăng ký tại đường dẫn dưới đây:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGiDXNHaI9RVEiN-3af9_LbdUOVhXWEhDOFVUNEo3RU5ZWEhKWEtWSlJNQy4u


Số lượt đọc: 1549 - Cập nhật lần cuối: 17/02/2020 16:57
BÀI ĐÃ ĐĂNG