Trang chủ » Sinh viên » Phiếu lấy ý kiến phản hồi sinh viên
Phiếu lấy ý kiến phản hồi sinh viên
Phiếu lấy ý kiến về cố vấn học tập, GV chủ nhiệm lớp

Học kỳ 2 năm học 2018-2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpJ3ok_Jjv_RglD5mZP5b577ktzTlJRR2Qj2fqp8q1oJfjZA/viewform

 

Học kỳ 1 năm học 2019-2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpLkI-07yxD-Eqq0YdCcLJ0Bzn1tkZxOqevi--L5zkA9M5qw/viewform

 

Học kỳ 2 năm học 2019-2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5N2IbEO2BzLfaDRGSqIymzasmZ7c-RQ1rqcd6X9cDA0TGKA/viewform

Kỳ 2 năm học 2018-2019 (Tiên tiến K59): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bTpll-i0Bs-Dei8WAr6YGWJxQaRk_n5aiCj22t5_s6vJxw/viewform

Kỳ 1 năm học 2019-2020 (Tiên tiến K59): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeisNcU0fQe3XmbbTxsC_n1Fc4h45lDSZBPIk4v4dXCvfhIkA/viewform

Kỳ 2 năm học 2019-2020 (Tiên tiến K59+K61): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefhIYjdJJYaeHOdjL5qq_3HlYeNsdwgAA3LApi-PgZSPd9rQ/viewform

 

Chuyên ngành Quản trị Marketing - CLC (HK2 2018 - 2019)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBA6wPbIhWdVGeXs5RaJI0pBHeHUXKR1S2k6wTEtrNuYsq1w/viewform

 

Chuyên ngành QT Marketing và Quản trị Doanh nghiệp năm học 2019 - 2020

  • Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (Quản trị Marketing + Quản trị Doanh nghiệp)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR5Yn0g0xJ1910aAWrC09f90EaXSdAJF3Zqp7v0CwebcdApg/viewform

 

  • Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Quản trị Marketing + Quản trị Doanh nghiệp)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYgpZ1ByCh1Z_J1mSGhX29jZM35xmSaRbVMaxFsmV8XL-8IQ/viewform

 

Học kỳ 1 năm học 2019-2020. Chuyên ngành Ngân hàng- Đầu tư- Tài chính doanh nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Mkm2z3jkworOz6I3n_YaXg0EozkJbnTZaS18duCgxbOIlQ/viewform

Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (Quản trị doanh nghiệp)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScva3RgHrPb7-uJPgkl1IvE27tIDsYvm39tzoz51Sj7rYJImQ/viewform

 

Kinh tế phát triển 59,60,61 và Phân tích KD 61

https://forms.gle/tbjqz2qr4jtEp23d7

Đánh giá cán bộ quản lý lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019 của POHE Quản trị Khách sạn và QT lữ hành:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctUpwp8KoCW-BDLIQJswCalw-qkwS53dYUlpPeA0_7NMb9XQ/viewform

 

Đầu tư- Ngân hàng- Tài chính doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 

https://docs.google.com/forms/d/1CCh5i2CPg9Ml7xrcK5H1jtdlygZdsW_gob62CiWr3cQ/viewform?edit_requested=true

Đầu tư- Ngân hàng- Tài chính doanh nghiệp - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

https://docs.google.com/forms/d/1BYgcFiO6UTtBSG4jNUY4Dmh_AgQBbXB2UbIQjTu1vME/viewform?edit_requested=true


Số lượt đọc: 388 - Cập nhật lần cuối: 16/03/2020 16:55

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
69
1,640
22,617
524,709