Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2020 (cập nhật 03/4/2020 do thay đổi lịch làm việc của Nhà trường)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 10/TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

                      

THÔNG BÁO

V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2020

Kính gửi: Các nhóm NCKH sinh viên Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2019-2020.

Đề nghị các nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện nghiên cứu và nộp bài về Văn phòng Viện đúng thời gian quy định:

Thời gian: Ngày 20/04/2019.

Địa điểm: P310 nhà A1 (ms Phượng)

Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường phải nộp: 02 bản cứng (bìa mềm) + các biểu mẫu 02, 05, 06 (nộp rời, không đóng cùng đề tài)

Quy định trình bày của đề tài: sinh viên xem tại đây

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các lớp TT ĐTTT, CLC & POHE;
- Lưu VP Viện.

 

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký) 

 TS Lương Thu Hà

 

 


Số lượt đọc: 770 - Cập nhật lần cuối: 25/03/2020 21:58
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
54
1,539
22,516
524,608