Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB Kết quả đăng ký học phần cộng điểm khuyến khích do đạt được giải NCKH SV cấp trường năm 2019Sinh viên xem Danh sách đăng ký thành công tại đây.
Đối với các trường hợp chưa đăng ký thành công, các em sinh viên đăng ký lại theo đường link dưới đây.
Lưu ý: các học phần sinh viên đã đăng ký trước ngày 10/6/2020 chưa được Hội đồng xét duyệt do không phù hợp với đề tài, đề nghị sinh viên đăng ký lại các học phần KHÁC với các học phần đã đăng ký.
Thời gian: trước 16h00 ngày thứ Sáu 12/6/2020

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGtNVkuiTDRBPoHUGRAPSVjVUQVZDWURaNVNINEY2VFQ4SDVXR09HSFg4MC4u (Sinh viên đăng nhập email NEU để xem nội dung)

 


Số lượt đọc: 463 - Cập nhật lần cuối: 11/06/2020 10:42
BÀI ĐÃ ĐĂNG