Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO (V/v tổ chức dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 58)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số:  62 /TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức dạ hội chia tay sinh viên

Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 58)

 

Thực hiện Kế hoạch số: 918/KH – ĐHKTQD về việc tổ chức dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt. Với mong muốn tổ chức một chương trình chia tay sinh viên cuối khóa ấn tượng và có ý nghĩa dành cho sinh viên trước khi ra trường. Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE – Trường Đại học Kinh tế Quốc sẽ tổ chức “Dạ hội chia tay sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 58 - “A Night To Remember”, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 18h00, thứ Ba, ngày 30/06/2020.
  • Địa điểm: Sảnh giữa tòa nhà A1 & A2 – ĐH Kinh tế Quốc dân.

Kính đề nghị CVHT/GVCN thông báo đến các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 58 để sinh viên đến tham dự sự kiện đông đủ.

Trân trọng!

 

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT,CLC&POHE K58;
  • Lưu: ĐTTT,CLC&POHE

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS Phạm Đan Khánh

 

 

 


Số lượt đọc: 1160 - Cập nhật lần cuối: 26/06/2020 10:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
32
801
18,966
308,952