Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh &POHE Khóa 61

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 71 /V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Chương trình Tiên tiến,

Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh &POHE Khóa 61

 

Thực hiện Kế hoạch số: 1088/KH – ĐHKTQD ngày 06/07/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE Khóa 61 tại các cơ sở quân đội. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo lịch học cụ thể như sau:

Đối tượng: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA và POHE khóa 61;

Sinh viên Khóa 57, 58, 59, 60 chưa hoàn thành khóa học GDQP-AN.

Thời gian: Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 28/08/2020.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng – An ninh Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Học phí: Ngoài khoản học phí Nhà Trường đã nộp cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 2, sinh viên phải đóng thêm kinh phí sinh hoạt (theo Thông báo đính kèm). Các khoản kinh phí này sinh viên nộp trực tiếp cho Phòng Tài vụ của Trung tâm GDQP2 khi đến học tập.

Kết thúc khóa học những sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ GDQP-AN của Trung tâm Giáo dục quốc phòng 2.

Lưu ý:

- Sinh viên nào đã có chứng chỉ GDQP (Chương trình đại học) thì được miễn  học. Để được miễn học, sinh viên phải nộp đơn xin miễn học kèm theo bản photo chứng chỉ GDQP-AN và bảng điểm GDQP có công chứng cho Viện ĐTTT, CLC và POHE. Yêu cầu mang bản gốc để đối chiếu.

- Khi đi học GDQP-AN sinh viên cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên để kiểm tra trong quá trình học tập tại Trung tâm GDQP2.

 

     Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE K61;
  • Lưu ĐTTT,CLC&POHE.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS Lương Thu Hà

 

 

 

 

TR­ƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

TRUNG TÂM GDQP HÀ NỘI 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

     

                                                              Hà Nội, ngày  09  tháng 07  năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị cơ sở vật chất; mức thu tiền ăn, tiền bảo quản quân trang, tiền điện, nước của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học GDQP&AN khóa 210 tại Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2

từ ngày 03/08/2020 đến 28/08/2020)

 

          Thực hiện liên kết đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh giữa Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

            Theo thống nhất giữa Trung tâm GDQP Hà Nội 2 và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Trung tâm GDQP Hà Nội 2 thông báo về vật chất Trung tâm cho sinh viên mượn; vật chất sinh viên cần mang theo; định mức tiền ăn; tiền bảo quản quân trang; tiền điện, nước sinh viên nộp tại Trung tâm như sau:

 

I. Vật chất Trung tâm cho sinh viên mượn:

  1. Quần áo quân phục: 02 bộ/ 1 sinh viên;
  2. Mũ vải: 01 chiếc/ 1 sinh viên;
  3. Chiếu cói cá nhân: 01 chiếc/ 1 sinh viên.
  4. Giáo trình GDQP&AN: 01 bộ (tập 1,2)/ 1 sinh viên.

 

II.Vật chất sinh viên cần mang theo trong thời gian học GDQP&AN:

1. Đồ dùng sinh hoạt cá nhân (khăn mặt, bàn chải đánh răng, móc phơi quần áo, chậu nhỏ…);

2. Bút, vở để ghi chép nội dung học tập;

3. Chăn, màn, quạt cá nhân;

4. Chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên.

 

III.Định mức tiền ăn; tiền bảo quản quân trang; tiền điện, nước sinh viên nộp tại Trung tâm:

1. Tiền ăn:  58.000 đồng/ 1 ngày/ 1 sinh viên trong đó bữa sáng: 10.000 đồng;

Hai bữa chính mỗi bữa 24.000 đồng;

2. Tiền vận chuyển sinh viên : 150.000đ/ 01 sinh viên;

3. Tiền điện nước: Nộp theo thực tế sử dụng. 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS Phan Xuân Dũng

 

 

================

Mẫu đơn xin hoãn/ miễn học

================ 

 

 


Số lượt đọc: 3281 - Cập nhật lần cuối: 09/07/2020 14:54