Trang chủ » Thông báo
Thông báo
V/v phổ biến quy định cho sinh viên tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và Lễ bàn giao sinh viên CTTT, BA, CLC và POHE Khóa 61 đi học tại TT GDQP-AN HN2

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 72/V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v phổ biến quy định cho sinh viên tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và

Lễ bàn giao sinh viên CTTT, BA, CLC và POHE Khóa 61 đi học tại TT GDQP-AN HN2)

 

Thực hiện Kế hoạch số: 1088/KH – ĐHKTQD ngày 06/7/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức học giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2020 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE khóa 61 tại cơ sở quân đội. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức phổ biến quy định cho sinh viên tham gia khóa học giáo dục quốc phòng và thực hiện lễ bàn giao sinh viên đi học tại Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2. Lịch cụ thể như sau:

  1. 1. Lịch phổ biến quy định

- Sinh viên Chương trình Tiên Tiến, BA & POHE Khóa 61

  + Thời gian: 8h00 – 9h30, thứ Năm, ngày 30/07/2020    

  + Địa điểm: Hội trường lớn A2 – ĐH KTQD

- Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa 61

 + Thời gian: 9h30 – 11h00, thứ Năm, ngày 30/07/2020    

 + Địa điểm: Hội trường lớn A2 – ĐH KTQD

  • Yêu cầu: Sinh viên tham dự buổi tập huấn nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định.

(Sinh viên không tham gia tập huấn sẽ không được theo học khóa học giáo dục quốc phòng tại TT GDQP-AN HN2)

  1. Lịch bàn giao quân tư trang

- Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 30/07/2020    

- Địa điểm: Sảnh giữa tòa nhà A1 & A2 – ĐH KTQD

- Ghi chú: Tất cả sinh viên tham gia khóa học (Cán bộ lớp mang theo danh sách lớp)

  1. 3. Lễ bàn giao sinh viên

Thời gian: 6h00, thứ Hai, ngày 03 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Sân trước tòa nhà A1 – ĐH KTQD (cổng 207 Giải Phóng, HBT, Hà Nội)

Yêu cầu: Sinh viên mặc quân phục, có mặt đầy đủ, đúng giờ và tập trung theo Danh sách phân xe.

CVHT/GVCN các lớp quản lý và điểm danh sinh viên trong buổi tập huấn cũng như lễ bàn giao. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thầy Lại Sơn Tùng (P311-A1; di động  0962066665; email: tungls@neu.edu.vn).

Trân trọng!

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE K61;
  • Lưu: V.ĐTTT,CLC&POHE

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS Lương Thu Hà

 =================

Sơ đồ bố trí xe đón

Danh sách phân xe

=================

 

 


Số lượt đọc: 3425 - Cập nhật lần cuối: 21/07/2020 16:38
BÀI ĐÃ ĐĂNG