Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v thay đổi hình thức phổ biến quy định cho sinh viên tham gia khóa học GDPT từ tập trung sang hình thức trực tuyến

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 73 /V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v  thay đổi hình thức phổ biến quy định cho sinh viên tham gia khóa học

 Giáo dục quốc phòng từ tập trung sang hình thức trực tuyến)

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE điều chỉnh hình thức phổ biến quy định cho sinh viên tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh từ hình thức tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sang hình thức phổ biến trực tuyến, cụ thể như sau:

Thời gian: 10h00, thứ Năm, ngày 30/07/2020

Địa điểm: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE khóa 61 sẽ được phổ biến quy định về khóa học Giáo dục quốc phòng qua hình thức trực tuyến trên (teams.microsoft.com) tại link: https://bit.ly/QPANAEP2020

Yêu câu: Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ.

Lưu lý: Công tác bàn giao quân tư trang sẽ thực hiện sau.

Trân trọng!

 

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE K61;
  • Lưu: ĐTTT,CLC&POHE

VIỆN TRƯỞNG

  

(Đã ký)

 

TS Vũ Văn Ngọc

 

 

 


Số lượt đọc: 1847 - Cập nhật lần cuối: 29/07/2020 18:13
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
30
464
23,451
528,098