Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP, HỌC/THI CẢI THIỆN ĐIỂM ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 89/ TB-V.ĐTTT                                            Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP, HỌC/THI CẢI

THIỆN ĐIỂM ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Căn cứ vào Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Viện ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học ghép, học cải thiện điểm theo nhu cầu của sinh viên với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp CT Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh

Thời gian đăng ký:

Thời gian đăng ký thử nghiệm:

Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ:  www.myaep.neu.edu.vn và đăng ký thử các học phần trong thời gian từ 08h00 – 14h00 ngày 09/08/2020 (Chủ nhật). Nếu có phát sinh lỗi, sinh viên gửi phản hồi qua đường link sau:

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSwLdiMBKOlifZjfRL4ZPdUueuVmmW7mLT87P_nrJ36UYBg/viewform?usp=sf_link

Thời gian đăng ký chính thức:

* Khóa 59, 60 và các khóa trước:

- Bắt đầu đăng ký từ 8h00 ngày 10/08/2020-23h59 ngày 12/08/2020

* Khóa 61:

- Từ 8h00 ngày 13/08/2020 đến 23h59 ngày 16/08/2020

Khi đăng ký học ghép online sinh viên chỉ được đăng ký vào lớp còn chỉ tiêu. Khi phần mềm ở chế độ không đăng ký được tức lớp đã full và sinh viên phải chuyển sang đăng ký ở những lớp khác.

* Sinh viên các khóa từ 60 trở về trước chỉ được đăng ký vào những lớp có các môn Mác Lê Nin theo chương trình cũ, không đăng ký với các lớp Mác Lê Nin theo chương trình mới (K61) do nội dung học và thi các chương trình khác nhau.

* Trường hợp số sinh viên của các lớp tín chỉ bổ sung chưa đủ quy mô theo quy định Viện sẽ thông báo hủy lớp. Sinh viên có tên trong Danh sách các lớp hủy tiếp tục đăng ký vào những lớp còn chỉ tiêu

* Sinh viên nếu có những thắc mắc liên quan đến đăng ký học ghép/học cải thiện điểm online, đề nghị sinh viên làm đơn và gửi tại bộ phận một cửa, cụ thể theo lịch sau:

- Khóa 59, 60 và các khóa trước:  Từ ngày 17/08/2020-20/08/2020;

- Khóa 61: Từ ngày 31/8/2020 đến 03/09/2020

Lưu ý:

  • Sinh viên phải đọc kỹ hướng dẫn đăng ký học ghép, học/cải thiện điểm trước khi đăng ký. Sinh viên nếu muốn hủy lớp sau khi đăng ký, thực hiện thao tác hủy lớp trên cổng thông tin sinh viên myaep.neu.edu.vn. Viện không nhận đơn hủy lớp của sinh viên.
  • Sinh viên đăng ký học ghép, đăng ký học và đăng ký thi nâng điểm theo hình thức đăng ký online, nộp đơn cho V.ĐTTT, CLC và POHE. Sinh viên nộp bản photo biên lai đã đóng học phí sau khi đã đăng ký thành công. Sinh viên nộp đơn và biên lai trong 2 tuần đầu của học kỳ. Học phí học lại/học ghép/học và thi cải thiện điểm tùy theo số tín chỉ, ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh/Tiếng Việt, trong giờ/ngoài giờ.

* Sinh viên đăng ký học và thi cải thiện điểm không quá 8 tín chỉ/kỳ.

* Sinh viên phải chú ý điều kiện học trước của học phần định đăng ký (Ví dụ: Bóng rổ 2, Bóng chuyền 2, Karate 2, Taekwondo 2 sau khi đã học Bóng rổ 1, Bóng chuyền 1, Karate 1, Taekwondo 1; Kinh tế vi mô 2 sau khi học Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 2 sau khi hoàn thành Kinh tế vĩ mô 1, Chủ nghĩa xã hội khoa học sau khi học Triết học Mác Lê Nin…..)

* Sinh viên phải đọc kỹ Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu và tham khảo ý kiến của CVHT/GVCN lớp trước khi đăng ký học.

Quy trình đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân tại myaep.neu.edu.vn; mục đăng ký (sinh viên xem hướng dẫn đính kèm).
  • Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký, hủy lớp học ghép, học cải thiện điểm, thi cải thiện điểm và nộp học phí học lại, học cải thiện điểm, thi cải thiện điểm theo đúng quy định của nhà trường. Sinh viên đã đăng ký thành công mà không đi học sinh viên vẫn bị tính là nợ học phí. Sinh viên nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.
  • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp học phần đã đăng ký, không được tự động chuyển lớp khác lớp học phần đã đăng ký. Thời gian bắt đầu học công bố trên Thời khóa biểu.

Mọi thắc mắc yêu cầu khi xin gửi về: 

Cô Hoàng Tố Loan, email: loanht@neu.edu.vn

Hoặc cô Nguyễn Minh Châu, email: chaunm@neu.edu.vn

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 (Đã ký)                                                             

                                                

                    TS Vũ Văn Ngọc

-------------

Hướng dẫn đăng ký

Lỗi thường gặp                                                           

 

 

 


Số lượt đọc: 5410 - Cập nhật lần cuối: 06/08/2020 22:10
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
29
1,366
10,167
359,539