Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến Khóa 61

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐT TIÊN TIẾN, CLC VÀ POHE  

Số: 97/TB-VĐTTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                    

Hà Nội, ngày 17 tháng 8  năm 2020

                                                        

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên

Chương trình Tiên tiến Khóa 61

 

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (áp dụng từ khóa 59);

 Căn cứ Kế hoạch số 1138/KH-ĐHKTQD ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến Khóa 61;

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE đã thông báo tới các lớp kết quả kiểm đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên chương trình Tiên tiến Khóa 61 qua địa chỉ email của trường.

Tiêu chí đạt bài thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ như sau:

- Tổng điểm các kỹ năng đạt từ 20/40 điểm trở lên.

- Không có kỹ năng nào dưới 3,5 điểm.

Những sinh viên muốn xem lại kết quả bài kiểm tra gửi đề nghị phúc tra bài thi qua đường link: https://bit.ly/3101jFY trong ngày 19 & 20/8/2020.

Sinh viên nộp bổ sung đơn và hoàn thiện thủ tục xem lại kết quả bài thi tới ThS Nguyễn Thị Thu Hà (Viện ĐTTT, CLC & POHE, Phòng 310, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) (mẫu đơn kèm thông báo này) trong ngày 31/8/2020 & 01/9/2020.

Kết quả phúc tra dự kiến sẽ được thông báo trên website www.aep.neu.edu.vn từ ngày 27/8/2020.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

                         (Đã ký)

 

TS Lương Thu Hà

=============

Đơn phúc tra

 


Số lượt đọc: 629 - Cập nhật lần cuối: 19/08/2020 09:11
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
47
946
19,111
309,097