Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO (V/v tổ chức trực tuyến Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên cấp Viện năm 2020)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 112/V.ĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v  tổ chức trực tuyến Hội nghị đối thoại giữa

lãnh đạo Nhà trường với sinh viên cấp Viện năm 2020)

 

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với  sinh viên cấp Viện năm 2020 theo hình thực trực tuyến, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 18h30 – 20h00, thứ Sáu, ngày 18/09/2020

Địa điểm: Tất cả sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE có quan tâm đều có thể tham dự trực tuyến trên hệ thống TEAMS tại link: shorturl.at/dDQS3

Yêu câu: Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE đăng nhập bằng tài khoản: msv@st.neu.edu.vn

Trân trọng!

 

 

 Nơi nhận:

  • Sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE;
  • Lưu: ĐTTT,CLC&POHE

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS Phạm Đan Khánh

 


Số lượt đọc: 1138 - Cập nhật lần cuối: 16/09/2020 15:56
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
47
211
8,784
513,431