Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC GHÉP CHÍNH THỨC VỚI K62

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

                 Số:           / TB-V.ĐTTT                                    Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH HỌC GHÉP CHÍNH THỨC VỚI K62

 

Kính gửi:  Sinh viên CTTT, CLC, POHE và BA đăng ký học ghép cùng K62

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký online của sinh viên, Viện ĐTTT, CLC và POHE thông báo tới những sinh viên đã đăng ký thành công những nội dung sau:

1, Danh sách chi tiết SV xem tại file đính kèm

2, Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra những thông tin học ghép (họ tên, mã sv, lớp chuyên ngành, lớp học phần đã đăng ký học ghép, ...)

3, Nếu sinh viên có ý kiến đề nghị liên quan đến trục trặc phần mềm đăng ký đến phòng 311-A1 gặp cô Châu để giải quyết.

Thời gian giải quyết trục trặc về phần mềm: Từ 16/11/2020-17/11/2020

4, Từ ngày 16/11/2020, V.ĐTTT, CLC và POHE sẽ tiến hành in danh sách học ghép và chuyển cho các giảng viên.

5. Những sinh viên có tên trong Danh sách học ghép có trách nhiệm xem tên trong Danh sách điểm danh của giảng viên trong tuần từ 16/11/2020-22/11/2020.

6. Sinh viên có tên trong Danh sách học ghép có trách nhiệm nộp học phí học ghép bằng hình thức chuyển khoản theo nội dung sau:

- Nội dung : Mã SV – Họ tên – Khóa – Lớp- Hệ Chương trình đào tao– Nộp học phí học ghép HK1/2020-2021 học phần…………………………………………………………...

- Số TK      : 999926668888 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

(Mức phí học ghép trong file đính kèm)

Sinh viên đóng học phí theo số TC trên Thời khóa biểu

Hạn nộp phí học ghép: Trước ngày 30/11/2020

Trân trọng!

====

Danh sách

 

 


Số lượt đọc: 1498 - Cập nhật lần cuối: 14/11/2020 13:32

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
22
850
11,708
377,501