Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình tổng kết và phát động “sinh viên NCKH” năm học 2020 – 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

--------------------------

Số:……/TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình tổng kết và phát động “sinh viên NCKH” năm học 2020 – 2021

 

 

Kính gửi:    Các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE

 

Thực hiện kế hoạch phát động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020 của nhà trường, Viện ĐT Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sẽ tổ chức lễ phát động buổi Sinh viên NCKH sinh viên năm 2020 cho sinh viên các Chương trình.

Thành phần tham dự: Toàn thể sinh viên các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE khóa 59, 60, 61 và 62.

Thời gian: 13h30, thứ Năm, ngày 10/12/2020

Địa điểm: Phòng B101 tầng hầm A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân

      Việc tham gia tổng kết và phát động nghiên cứu khoa học lần này là tiêu chí để đánh giá điểm Đoàn. Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đúng giờ.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo tới các lớp, lập danh sách sinh viên tham dự và quản lý sinh viên trong thời gian diễn ra buổi lễ.

 

  Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  • Lưu V.ĐTTT,CLC&POHE

VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

   (đã ký)

 

TS. Phạm Đan Khánh

 

 


Số lượt đọc: 1192 - Cập nhật lần cuối: 09/12/2020 09:37
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
66
187
16,681
640,099