Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 61TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

----------------------

Số:            /TB-V.ĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày      tháng 12  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với

sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 61

 

Căn cứ Quyết định số 2377 ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (áp dụng từ khóa 59);

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kiểm đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 61;

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 61, và có kế hoạch bồi dưỡng những sinh viên chưa đạt điều kiện Tiếng Anh để theo học giai đoạn chuyên ngành của Chưong trình Chất lượng cao, Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, trình độ Tiếng Anh cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 61 vào ngày 25/12/2020 và 27/12/2020 (Thứ Sáu và Chủ nhật).

  1. Đối tượng kiểm tra và miễn kiểm tra

-Sinh viên khóa 61 đã học đủ 3 học phần tiếng Anh đại cương trong chương trình đào tạo Chất lượng cao bắt buộc phải tham dự đợt kiểm tra định kỳ do Nhà trường tổ chức.

-Sinh viên CLC60, sinh viên CTTT61, SV POHE61  thi lại cùng CLC61

Đối tượng được miễn kiểm tra:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS và tương đương còn hiệu lực.

  1. Thời gian và địa điểm kiểm tra

Thi kỹ năng Viết – Nói

- Thời gian: Ngày 25.12.2020 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Giảng đường A2

Thi kỹ năng Nghe – Đọc

- Thời gian: Ngày 27.12.2020 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Giảng đường A2 (tầng 6)

  1. Thủ tục

- Sinh viên nộp lệ phí bằng chuyển khoản

- Làm đơn và nộp đơn ở Bộ phận 1 cửa

  1. Phí kiểm tra

- Lệ phí kiểm tra: 250.000/sinh viên

- Đối tượng nộp lệ phí: Chỉ sinh viên thi lại mới phải nộp lệ phí (Sinh viên CTTT 61, POHE61 và CLC60)

Sinh viên điền đơn đăng ký thi và chuyển khoản lệ phí thi lại theo mẫu sau:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Số tài khoản:  999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt- CN Hà Nội

Trong giấy chuyển tiền: Họ và tên, mã sinh viên, lớp, hệ, chương trình đào tạo

VD: Nguyen Thi A_ 11191216_Ngân  hang CLC khóa 60_ CT CLC_DGNLNN 12.2020)

Sinh viên thi lại điền đơn qua Bộ phận 1 cửa, ô số 1 và chuyển khoản trước 22/12/2020

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60 và sinh viên các khóa khác thi lại với CLC61.

 

 

Nơi nhận:

- GVCN lớp (để TB cho SV);

- V.ĐTTT, CLC &POHE.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

TS Lương Thu Hà

   

 =========================

1. Danh sách thi 25.12 và Danh sách thi 27.12

2. Quy trình thi

3. Hướng dẫn thi

4. Quy định thi

5. Quy định về CMND

=========================

 


Số lượt đọc: 4996 - Cập nhật lần cuối: 22/12/2020 14:15
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
63
90
16,584
640,002