Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh lịch thi các lớp K62 và triển khai học tập theo hình thức online do dịch bệnh COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC VÀ POHE


Số: 15/TB-V.ĐTTT,CLC &POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

            

 

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch thi các lớp K62 và triển khai học tập theo hình thức online do dịch bệnh COVID-19

 

 

 

Căn cứ vào Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 và Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại các cơ sở giáo dục  và đào tạo;

Căn cứ vào Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 222/TB-ĐHKTQD ngày 16 tháng 02 năm 2021 về Kế hoạch giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả không để dịch bùng phát, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE thông báo như sau:

  1. Hoãn tổ chức thi của các lớp K62 từ ngày 22/02/2021 đến 07/03/2021. Lịch thi bù sẽ được thông báo sau.
  2. Học tập theo hình thức online theo đúng thời khóa biểu từ ngày 22/2/2021 (áp dụng cả với các học phần thực tập, giáo dục thể chất) cho đến khi có thông báo mới.
  3. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email NEU dùng để vào email, office365, LMS, Sky for business, TEAMS, NEU reader... sinh viên làm theo hướng dẫn sau để được cấp lại mật khẩu email NEU:
  • Nếu sinh viên đã đăng ký email thứ 2 với Nhà trường theo thông báo vào tháng 11/2020, có thể tự mình reset pass 24/7 tại https://password.neu.edu.vn/

hướng dẫn cách dùng: https://cait.neu.edu.vn/.../huong-dan-su-dung-trang-quan...;

  • Nếu sinh viên chưa thực hiện việc đăng ký địa chỉ email thứ 2, sinh viên sử dụng CMND /Thẻ sinh viên.... để xác thực, https://emailbackup.neu.edu.vn/ sau 24 tiếng xác thực thành công thì sinh viên quay lại làm như ở mục 1 để tự lấy password được gửi về email thứ 2.

                  Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE kính đề nghị các thầy cô GVCN/CVHT thông báo đến các Khoa/Viện/Bộ môn, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 Nơi nhận:
- Khoa/Viện/BM

- Các lớp SV

- Lưu V.ĐTTT, CLC & POHE.
.

VIỆN TRƯỞNG


(Đã ký)   

                      

TS Vũ Văn Ngọc

 

 


Số lượt đọc: 5620 - Cập nhật lần cuối: 19/02/2021 15:22
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
85
3,593
43,357
763,034