Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CẤP VIỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, PHÂN TÍCH KINH DOANH, CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 16/TB-VĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  18 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CẤP VIỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, PHÂN TÍCH KINH DOANH, CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

 

Căn cứ QĐ số 1598/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/09/2018 của Hiệu trưởng v/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ kế hoạch số 2233/KH-ĐHKTQD ngày 21/12/2019 v/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021

 

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo tới sinh viên điểm rèn luyện cấp Viện kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Chất lượng cao và POHE Khóa 59, 60, 61 (Danh sách kèm theo).

Sinh viên thắc mắc về kết quả rèn luyện đề nghị dùng mail msv@st.neu.edu.vn gửi ý kiến cho cô Phạm Thúy Oanh theo địa chỉ oanhpt@neu.edu.vn trước 17h ngày 25/02/2021.

Trân trọng thông báo!

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS Phạm Đan Khánh

======

Điểm rèn luyện


Số lượt đọc: 2412 - Cập nhật lần cuối: 23/02/2021 16:33
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
107
4,005
43,769
763,446