Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thảo về phát triển những nhà lãnh đạo tương lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––

Số:  237 /KH-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thảo về phát triển những nhà lãnh đạo tương lai

 

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 • Căn cứ vào Thông tư số 12/2017-TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 05 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;
 • Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-ĐHKTQD ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc kiểm định Chương trình Tiên tiến, CLC& POHE theo bộ Tiêu chuẩn ACBSP, Hoa Kỳ.
 1. MỤC ĐÍCH
 • Theo xu hướng chủ đề của Hội thảo toàn cầu của tổ chức kiểm định ACBSP sẽ được tổ chức tại Miami, Florida từ ngày 25-28 tháng 6 năm 2021, các vùng sẽ tổ chức các buổi hội thảo theo chủ đề “Phát triển các nhà lãnh đạo tương lai”. Tất cả các bài thuyểt trình đưa ra tại buổi Hội thảo sẽ được các cán bộ Vùng 10 đánh giá và một bài sẽ được lựa chọn trình bày tại Hội nghị thường niên của ACBSP năm 2021 tại Miami, Florida.
 • Nâng cao vai trò của những người làm giáo dục là đào tạo và bồi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai. Những nhà lãnh đạo giỏi không chỉ là người có hiệu quả làm việc cao mà họ còn đầu tư thời gian cũng như năng lượng vào việc đào tạo, huyến luyện cho đội ngũ của mình. Họ là người có khả năng chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất giúp cộng sự của mình cùng phát triển nhằm xây dựng một văn hóa doanh nghiệp cùng tiến.
 • Hội thảo đồng thời tạo ra một diễn đàn đối thoại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua nghiên cứu và thảo luận, đặc biệt nhấn mạnh vào các ứng dụng thực tế của các ý tưởng đóng góp vào chủ đề.
 • Tạo ra cơ hội để các giảng viên, cán bộ trong lĩnh vực giáo dục nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về thực hiện kiểm định, qua đó sẽ giúp các đơn vị xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo một chuẩn mực nhất định.
 • Nâng cao nhận thức của giảng viên và cán bộ trong trường về quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP.
 • Chuẩn hóa các phương pháp đánh giá để nâng cao công tác dạy học cũng như quản lý đào tạo thông qua việc các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đánh giá học phần bằng Rubrics.
 • Là nơi các trường đã và đang thực hiện kiểm định theo tiêu chuẩn ACBSP chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển chương trình đào tạo.
 1. NỘI DUNG

Các bản tham luận có thể tập trung vào các nội dung sau:

 • Các kỹ năng và năng lực cần có của nhà lãnh đạo cần có như: giao tiếp và đàm phán, tư duy chiến lược và ra quyết đinh; quản lý con người và công nghệ; phân tích lực lượng lao động trong kinh doanh; hiểu biết về tầm quan trọng của dữ liệu trong quản lý đơn vị, ứng dụng nền tảng số trong quản lý và vận hành đơn vị; khả năng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Đào tạo khả năng lãnh đạo và kinh doanh trong các trường đại học.
 • Cải tiến chương trình và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ACBSP, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.
 • Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học.

.4.        THÀNH PHẦN THAM DỰ

Dự kiến số lượng tham dự hội thảo: 80 người, bao gồm

 • Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu;

-      Các sở giáo dục và đào tạo; các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

-      Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viên và các đối tượng có quan tâm.

-      Phóng viên báo chí.

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian dự kiến: Ngày 01 & 02 tháng 04 năm 2021.

 

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Tổ chức online.

 1. KẾ HOẠCH

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

 1. 1. Giai đoạn chuẩn bị

Trước ngày 08/02/2021

Đưa Kế hoạch tổ chức Hội thảo và Thư mời viết bài Hội thảo lên Website của trường và gửi cho các cán bộ của trường ĐH KTQD

Ban chỉ đạo

09/02/2021- 15/03/2021

Nhận bài viết Hội thảo

Ban chỉ đạo

16/03/2021- 23/03/2021

Tổ chức xét duyệt bài viết và thông báo kết quả xét duyệt

Ban nội dung- phản biện

Trước ngày 25/03/2021

Lựa chọn, biên tập các bài tham luận

Ban nội dung- phản biện

Trước ngày 26/03/2021

In kỷ yếu hội thảo

Ban hậu cần - khánh tiết

22/03/2021- 26/03/2021

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo (mời diễn giả, in giấy mời, in kỷ yếu hội thảo…)

Ban hậu cần - khánh tiết

 1. 2. Tổ chức hội thảo ngày

Ngày 01 tháng 04 năm 2021

08h30-09h00

Đón tiếp đại biểu

Ban hậu cần – khánh tiết

09h00-09h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký

Dẫn chương trình

09h15-09h30

Phát biểu khai mạc hội thảo

PGS.TS Phạm Hồng Chương

09h30-10h30

Báo cáo đề dẫn, phiên khai mạc hội thảo

- PGS.TS Phạm Hồng Chương

-Hiệu trưởng trường ĐH FPT

10h30-12h00

Trình bày các tham luận (dự kiến 3 tham luận)

Đoàn chủ tịch + nhà khoa học được chọn

12h30-13h30

Nghỉ trưa

 

14h00-16h00

Phiên đối thoại, gồm 2 bài trình bày và các khách mời thảo luận

Đại diện tổ chức ACBSP và các khách mời

 

16h00-16h45

Đại diện Vùng 10 gặp mặt

 

Ngày 02 tháng 04 năm 2021

09h00-12h00

Bà Diana Hallerud, Giám đốc đào tạo tổ chức ACBSP, Hoa Kỳ trình bày tham luận (online)

Giám đốc đào tạo tổ chức ACBSP, Hoa Kỳ

12h30-14h00

Nghỉ trưa

 

Từ 14h00

Tham quan Trường ĐH KTQD và ĐH FPT hoặc tham quan khám phá văn hóa Hà Nội

 

 1. 3. Kết thúc hội thảo

Sau ngày 03/04/2021

Gửi thư cảm ơn, giấy chứng nhận tham dự Hội thảo và các tài liệu (nếu có) tới các diễn giả và khách mời

Ban tổ chức hội thảo

 

 1. PHÂN CÔNG BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN
 2. 1. Ban chỉ đạo

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Phạm Hồng Chương

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

GS.TS Trần Thọ Đạt

Chủ tịch Hội đồng trường

Phó trưởng ban

2

GS.TS Hoàng Văn Cường

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

GS.TS Trần Thị Vân Hoa

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

PGS.TS Bùi Đức Thọ

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

5

TS Vũ Văn Ngọc

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên TT

6

PGS.TS Bùi Huy Nhượng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Ủy viên

7

TS Đàm Sơn Toại

Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Ủy viên

8

TS Lê Việt Thủy

Viện Công nghệ thông tin và KTS

Ủy viên

9

TS. Đào Thanh Tùng

Trưởng phòng HTQT

Ủy viên

10

PGS.TS Tô Trung Thành

Trưởng phòng QLKH

Ủy viên

11

ThS Bùi Đức Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp

Ủy viên

12

PGS.TS Phạm Thị Bích Chi

Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Đình Trung

Trưởng phòng QTTB

Ủy viên

14

TS. Vũ Trọng Nghĩa

Trưởng phòng Truyền thông

Ủy viên

15

TS Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng phòng CTCT&QLSV

Ủy viên

16

ThS Đỗ Xuân Dũng

Trưởng phòng TT- PC

Ủy viên

17

TS Nguyễn Anh Tú

Giám đốc Nhà xuất bản

Ủy viên

 

 1. 2. Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Phạm Hồng Chương

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS Vũ Văn Ngọc

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Phó Trưởng ban

3

TS Lê Việt Thủy

Viện Công nghệ thông tin và KTS

Phó Trưởng ban

4

TS Phạm Đan Khánh

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên TT

5

ThS Phạm Vũ Anh

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

6

ThS Nguyễn Thanh Quyên

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

7

Ngô Kim Phượng

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

8

ThS Trần Thị Mai Anh

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

9

ThS Nguyễn Thị Thu Hà

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Thư ký

 

 1. 2. Ban biên tập kỷ yếu

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Bùi Đức Thọ

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS Đàm Sơn Toại

Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD

Phó Trưởng ban

3

TS. Phạm Đan Khánh

Phó VT. VĐTTT, CLC & POHE

Phó Trưởng ban

4

Đặng Thị Thu Hằng

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

5

ThS Giao Thị Hoàng Yến

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

6

ThS Hoàng Tố Loan

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

7

ThS Nguyễn Bích Ngọc

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Thư ký

 

 1. 3. Ban thư ký hội thảo

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

GS.TS Trần Thị Vân Hoa

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

PGS.TS Tô Trung Thành

Trưởng phòng QLKH

Phó Trưởng ban

3

TS. Lương Thu Hà

Phó VT. VĐTTT, CLC & POHE

Phó Trưởng ban

4

ThS Đoàn Thị Hoài Phương

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

5

ThS Vũ Minh Châu

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

6

Lại Sơn Tùng

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Ủy viên

7

ThS Phạm Thúy Oanh

Viện ĐTTT, CLC & POHE

Thư ký

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. 1. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe

Là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm chính tổ chức buổi Hội thảo:

 • Chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho buổi Hội thảo trình Ban giám hiệu phê duyệt;
 • Lên danh sách khách mời, tập hợp bài viết Hội thảo, in kỷ yếu…;
 • Phối hợp với đơn vị PSA để chuẩn bị tốt cho buổi hội thảo;
 • Dự trù kinh phí tổ chức;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan như: Phòng Tài chính - Kế toán, PSA và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức buổi hội thảo.
 • Lập website hội thảo
 1. 2. Phòng Quản lý khoa học

-         Phối hợp với Viện ĐTTT, CLC& POHE trong công tác xét duyệt bài viết, nội dung kỷ yếu.

 1. 3. Nhà xuất bản

-         Phối hợp với Viện ĐTTT, CLC& POHE trong công tác biên tập và in kỷ yếu.

 1. 4. Phòng Truyền thông

-         Viết bài về buổi hội thảo, đưa thông tin truyền thông trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thảo lên website Nhà trường.

 1. 5. Phòng Quản trị thiết bị

-         Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho buổi hội thảo

 1. 6. Phòng Hợp tác quốc tế

-         Phối hợp trong việc tiếp đón khách mời quốc tế.

 1. 7. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin

-         Phối hợp trong việc chuẩn bị cho việc tổ chức và hỗ trợ các báo cáo viên tham luận online.

-         Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức phần nội dung hội thảo online

 1. 8. Phòng Tài chính - Kế toán

-          Thanh toán kinh phí tổ chức buổi hội thảo theo dự trù của Viện ĐTTT, CLC&POHE được Ban Giám Hiệu duyệt.

Hiệu trưởng yêu cầu các Ông/Bà trưởng các Khoa/ Viện, Bộ môn, Trung tâm, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt buổi hội thảo.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: TH, ĐTTT,CLC& POHE

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 788 - Cập nhật lần cuối: 24/02/2021 15:49
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
137
3,794
43,558
763,235