Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian nộp công trình NCKH sinh viên 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 19/TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

                      

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian nộp công trình NCKH sinh viên 2021

Kính gửi: Các nhóm NCKH SV Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2020 – 2021.

Tuy nhiên, trong thời gian các nhóm triển khai nghiên cứu và hoàn thiện công trình NCKH, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng của các công trình NCKH của sinh viên, Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo lùi thời hạn nộp sản phẩm dự thi cấp Viện như sau:

Thời gian: Ngày 24/3/2021

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các lớp TT ĐTTT, CLC & POHE;
- Lưu VP Viện.

 

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Lương Thu Hà

 


Số lượt đọc: 1373 - Cập nhật lần cuối: 09/03/2021 10:12
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
122
3,822
43,586
763,263