Trang chủ » Sinh viên » Lịch học
Lịch học
TKB HK2.2020-2021 (Điều chỉnh 13.3)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số: 337/ĐHKTQD-V.ĐTTT, CLC&POHE

V/v Thông báo TKB HK 2.2020-2021 K62

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội , ngày  10  tháng  3 năm 2021   

       

Kính gửi:

- Khoa/Bộ môn có Chương trình Chất lượng cao và POHE

- Các thầy cô giảng dạy Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh

                                         

Căn cứ vào chương trình đào tạo của các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Nhà trường gửi tới các Viện/Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đã đăng ký tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2020-2021 của các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh. (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khóa biểu trong bản gửi kèm)

Căn cứ vào Thời khóa biểu, để thực hiện theo đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị các thầy cô tham gia giảng dạy các chương trình trên lên lớp theo đúng lịch và gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về V.ĐTTT, CLC và POHE (qua GVCN phụ trách chương trình, 01 tuần trước kỳ học theo mẫu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 11/03/2021 (liên hệ Bộ phận Kế hoạch học tập, các GVCN/CVHT Phòng 307, 310, 311 Nhà A1, có danh sách đính kèm).

 

Nơi nhận :

- BGH (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như kính gửi;

- Lưu: P.TH, V.ĐTTTT,CLC & POHE

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký) 

 

PTS.TS. Phạm Hồng Chương

 ==========

Kế hoạch

Thời khóa biểu (Điều chỉnh 13.3)

 


Số lượt đọc: 4699 - Cập nhật lần cuối: 11/03/2021 10:07

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
82
1,321
3,194
1,309,273