Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HỌC GHÉP, HỌC/THI CẢI THIỆN ĐIỂM VỚI KHÓA 62 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Số: 23 / TB-V.ĐTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

                                                

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HỌC GHÉP, HỌC/THI CẢI THIỆN ĐIỂM VỚI KHÓA 62 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

(ĐĂNG KÝ ONLINE)

 

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh K62;

Căn cứ vào Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 của các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh K62;

Viện ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học ghép, học cải thiện điểm theo nhu cầu của sinh viên với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp CT Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh

Thời gian đăng ký chính thức:

* Các khóa trước 62: Bắt đầu đăng ký từ 8h00 ngày 16/03/2021-23h59 ngày 17/03/2021

* Khóa 62: Từ 14h00 ngày 16/03/2020 đến 23h59 ngày 17/03/2021

Khi đăng ký học ghép online sinh viên chỉ được đăng ký vào lớp còn chỉ tiêu. Khi phần mềm ở chế độ không đăng ký được tức lớp đã full và sinh viên phải chuyển sang đăng ký ở những lớp khác.

Lưu ý:

  • Sinh viên khóa 62 đăng ký học Giáo dục thể chất được đăng ký theo nguyện vọng. Sinh viên phải xem kỹ thời khóa biểu, không đăng ký trùng vào buổi học của các học phần khác.
  • Sinh viên các khóa trước K62 phải đọc kỹ hướng dẫn đăng ký học ghép, học/cải thiện điểm trước khi đăng ký. Sinh viên nếu muốn hủy lớp sau khi đăng ký, thực hiện thao tác hủy lớp trên cổng thông tin sinh viên myaep.neu.edu.vn. Viện không nhận đơn hủy lớp của sinh viên.
  • Sinh viên đăng ký học ghép, đăng ký học và đăng ký thi nâng điểm theo hình thức đăng ký online, nộp đơn cho V.ĐTTT, CLC và POHE. Sinh viên nộp bản photo biên lai đã đóng học phí sau khi đã đăng ký thành công. Sinh viên nộp đơn và biên lai trong 2 tuần đầu của học kỳ. Học phí học lại/học ghép/học và thi cải thiện điểm tùy theo số tín chỉ, ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh/Tiếng Việt, trong giờ/ngoài giờ.

* Sinh viên đăng ký học và thi cải thiện điểm không quá 8 tín chỉ/kỳ.

* Sinh viên phải đọc kỹ Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu và tham khảo ý kiến của CVHT/GVCN lớp trước khi đăng ký học.

Quy trình đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân tại myaep.neu.edu.vn; mục đăng ký (sinh viên xem hướng dẫn đính kèm). Sinh viên có trách nhiệm bảo mật tài khoản cá nhân khi đăng ký học Giáo dục thể chất, học ghép… Viện không giải quyết các trường hợp sinh viên không bảo mật tài khoản đăng ký.
  • Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký, hủy lớp học ghép, học cải thiện điểm, thi cải thiện điểm và nộp học phí học lại, học cải thiện điểm, thi cải thiện điểm theo đúng quy định của nhà trường. Sinh viên đã đăng ký thành công mà không đi học sinh viên vẫn bị tính là nợ học phí. Sinh viên nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.
  • Sinh viên theo dõi thông báo và xem Danh sách đăng ký thành công và hủy lớp Giáo dục thể chất trên website của AEP.
  • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp học phần đã đăng ký, không được tự động chuyển lớp khác lớp học phần đã đăng ký. Thời gian bắt đầu học công bố trên Thời khóa biểu.

Mọi thắc mắc yêu cầu khi xin gửi về: 

Cô Hoàng Tố Loan, email: loanht@neu.edu.vn

Hoặc cô Nguyễn Minh Châu, email: chaunm@stneuedu.onmicrosoft.com

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 (Đã ký)                                                

             

   TS Phạm Đan Khánh

-------------

Hướng dẫn đăng ký

Lỗi thường gặp               

Mẫu đơn cải thiện điểm

Mẫu đơn học ghép                                            

 

 

 


Số lượt đọc: 5925 - Cập nhật lần cuối: 11/03/2021 14:58
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
93
3,679
43,443
763,120