Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 28/TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

                      

THÔNG BÁO

V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2021

Kính gửi: Các nhóm NCKH SV Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2020-2021.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu và có cơ hội nộp kèm các bài báo quốc tế/trong nước, Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời gian nộp công trình Nghiên cứu khoa học Sinh viên như sau:

Thời gian: trong 01 ngày 14/4/2021

Địa điểm: P310 nhà A1 (cô Phượng)

Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường phải nộp: 02 bản cứng (bìa mềm) + tất cả các biểu mẫu nộp rời, không đóng cùng đề tài, có đầy đủ chữ ký xác nhận của GVHD

Lưu ý:

+ Trong 02 bản cứng không được có bút tích hay dấu hiệu nhận biết tên GVHD và tên thành viên nhóm nghiên cứu.

+ Nhóm trưởng điền đầy đủ thông tin trước khi nộp bản cứng: http://bit.ly/NCKHAEP2021

 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các lớp TT ĐTTT, CLC & POHE;
- Lưu VP Viện.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Lương Thu Hà

 =========

Hướng dẫn, Quy trình và Biểu mẫu Nghiên cứu khoa học sinh viên


Số lượt đọc: 969 - Cập nhật lần cuối: 23/03/2021 16:22
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
81
1,437
3,310
1,309,389